Kniha Volba
Henry David Thoreau
Theodore Roosevelt
neznámý autor
Tomáš Garrigue Masaryk
Thomas Edison
Jan Amos Komenský
neznámý autor
neznámý autor
Osho
Jan Werich
Newsletter

Zaregistrujte Váš e-mail a budete vždy informování o všech novinkách na portálu Uspěšně.eu.

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!"

"Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit. "

"Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Čistota je půl zdraví a veselost celé. "

"Člověk bývá sám svým škůdcem."

"Upřímný přítel je ten, kdo Tě napomene, kdo Ti řekne pravdu do očí; toho si važ!"

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Jediná omezení, která v lidských životech existují, si klademe mi sami."

"Náš největší úspěch nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy se zase pozvedneme, kdykoliv padneme."

"Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet."

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

"Chyba je, že si myslíme, že na cestě k Bohu je nějaká poušť, suchota atd. Není žádná. To jsou jen naše myšlenky a naše rozumování, které si vytváří takovou past."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle."

"Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být."

"Ať už si myslíme, že můžeme nebo ne, v obou případech máme pravdu."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Jak šťastni bychom byli, kdybychom dokázali žít stále v přítomné chvíli a vytěžit něco z každé nepatrné příhody, která nás potká, jako tráva, která na sebe ochotně dává působit i malé kapičky rosy, jež na ni padnou, a nemarnit čas doháněním dávno zmeškaných příležitostí, kterým říkáme plnění povinností. Lelkujeme v zimě, a zatím už je jaro."

"Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra."

"Jestliže někdo neudržuje krok se svými souputníky, je to možná proto, že slyší jiného bubeníka. Nechme ho kráčet podle hudby, ať je v jakémkoli rytmu a jakkoli daleko."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a pak zahyne..."

"Fanatismus je cesta k zjednodušení života. Je to útěk před odpovědností, kterou člověk přijímá tím, že se pořád rozhoduje."

"Přirozeností člověka je hledání radosti."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není."

"Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba."

"Tělo nechť každodenní své hýbání má. "

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

"Naslouchej své blaženosti a vesmír ti otevře dveře tam, kde byly jen zdi."

"Pokud chcete skutešně pomoct tomuto světu, budete muset učit tomu, jak v něm žít."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu."

"To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny."

"Když nemám co dělat, pracuji. "

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Kdo si přeje za den zbohatnout, bude za rok viset."

"Nic velikého nedokáže umělec, který sám o sobě nepochybuje."

"Chválit nízkého člověka je stejné jako hanět dobrého."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru. "

"Zákon lásky lze nejlépe pochopit a poznat prostřednictvím dětí."

"Víra je určitým druhem šestého smyslu, který začne působit tehdy, když selže rozum."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Jen velmi málo je potřeba ke šťastnému životu - to všechno je v tobě, ve tvém způsobu myšlení."

"Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího."

"Kdo hřeší, na sobě hřeší, kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu."

"Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života."

"Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. "

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

"Následuj vůdce. Ty jsi vůdce."

"Uznej sebe sama jako tvůrce všeho, co si přeješ vytvořit."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Co je to láska? Tomu, kdo ji prožil, to vysvětlovat nemusíte, tomu, kdo ji neprožil, to nevysvětlíte."

"Ač jsou myšlenky pouhou energií, mění formu, mění vibrace, mění lidi a mění světy."

"Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co se jim zachce."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu."

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat."

"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

"Nejtemnější chvíle nastává vždy před úsvitem."

"Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit svůj sen."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují."

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života, nebo svůj duševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy."

"Skepse je pomalá sebevražda."

"Staneme tím, na co neustále myslíme. "

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Udržovat v sobě zlost je jako chytit rozpálený uhlík s tím, že ho chcete po někom hodit; spálite se jenom vy."

"Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou."

"Láska utopí ve svých hlubinách mnohé zlo, které chtělo bujet."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic."

"Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země."

"Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili."

"Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Láska musí být soustředěna. Milovat všechny stejně nelze."

"Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život."

"Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

"Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu."

"Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Chcete-li udělat z někoho mrzáka, dejte mu na několik měsíců berle."

"Vítězství není všechno, ale vůle k vítězství ano."

"Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz