Ralph Waldo Emerson
Leonardo da Vinci
Confucius
Tomáš Baťa
Albert Einstein
Jan Amos Komenský
neznámý autor
Martin Luther King
neznámý autor
Ralph Waldo Emerson

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je mrtvý."

"Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost."

"Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Nemohu nenávidět toho, kdo mi už jednou byl milý."

"Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem."

"Úcta se nezískává hrdostí, nýbrž láskou."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím."

"Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět."

"Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet."

"A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti."

"Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik."

"Idealista je ten, kdo pomáhá ostatním k prosperitě."

"Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Není jiného léku na lásku než více lásky."

"Být někdy nemocen, je zdravé."

"Až tehdy, když zapomeneme, co jsme se naučili, začínáme se znovu učit."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše."

"Člověk musí mít vždycky cíl, ale nemusí se vždycky trefit."

"Fanatismus je cesta k zjednodušení života. Je to útěk před odpovědností, kterou člověk přijímá tím, že se pořád rozhoduje."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Rozmluvy probouzejí, oživují a udržují pozornost."

"Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl."

"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Pokud chcete skutešně pomoct tomuto světu, budete muset učit tomu, jak v něm žít."

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci."

"Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život. "

"Opravdovým zdrojem poznání je omyl. "

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Moudrost je dcerou zkušenosti."

"Nic velikého nedokáže umělec, který sám o sobě nepochybuje."

"Největším klamem, kterým člověk trpí, jsou jeho vlastní názory."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Oko za oko a svět bude slepý..."

"Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu. "

"Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru. "

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Začátky všech věcí jsou malé."

"Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme."

"I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu."

"Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. "

"Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Následuj vůdce. Ty jsi vůdce."

"Uznej sebe sama jako tvůrce všeho, co si přeješ vytvořit."

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Když dáte člověku rybu, nakrmíte ho pro tento den. Když ho naučíte ryby chytat, nasytíte ho na celý život."

"Úsměv nestojí nic, ale udělá mnoho."

"Nevěřím v osud, který člověka ovládne, ať udělá cokoliv. Věřím však v osud, který ho ovládne, když neudělá nic."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Všechno co máme, je jen okamžik."

"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."

"Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Nejtemnější chvíle nastává vždy před úsvitem."

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

"Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Jediný způsob jak mít přítele, je být přítelem."

"Nic velkého nebylo nidky dokázáno bez nadšení."

"Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír."

"Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď. "

"Dělej dobro a dobro se ti vrátí. "

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země."

"Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. "

"Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách."

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti."

"Co chceš, můžeš. "

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum."

"Zvyk se odklidí zase jen zvykem."

"Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

"Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných."

"Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Životní příběhy mnoha lidí dokazují, že příčinou rozdílu mezi triumfem a tragédií, vítězstvím a porážkou bývá často úplně nepatrná drobnost."

"Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli."

"Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz