Kniha Volba
Henry David Thoreau
Tomáš Baťa
Henry Ford
neznámý autor
Jan Werich
Jan Amos Komenský
Jan Werich
Božena Němcová
Zig Ziglar
Jan Werich
Newsletter

Zaregistrujte Váš e-mail a budete vždy informování o všech novinkách na portálu Uspěšně.eu.

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Jak vzniká vynález? To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález."

"Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít."

"Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Nemohu nenávidět toho, kdo mi už jednou byl milý."

"Manželství musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná důvěra a neomezená svoboda."

"Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství."

"Cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem."

"Nespokojenost se sebou samým je ctnost. Nespokojenost s jinými je chyba a počátek velkého trápení."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Chyba je, že si myslíme, že na cestě k Bohu je nějaká poušť, suchota atd. Není žádná. To jsou jen naše myšlenky a naše rozumování, které si vytváří takovou past."

"Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma."

"Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle."

"Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý."

"Ať už si myslíme, že můžeme nebo ne, v obou případech máme pravdu."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Být někdy nemocen, je zdravé."

"Není jiného léku na lásku než více lásky."

"Lépe jest člověku zemříti hlady, než pozbýti nevinnosti pro chléb."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Přirozeností člověka je hledání radosti."

"Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka."

"Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba."

"Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné?"

"Tělo nechť každodenní své hýbání má. "

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Pokud chcete skutešně pomoct tomuto světu, budete muset učit tomu, jak v něm žít."

"Výsadou života je být tím, čím jste."

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život. "

"Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci."

"Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu."

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Žádný člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý."

"Největším klamem, kterým člověk trpí, jsou jeho vlastní názory."

"Kdo si přeje za den zbohatnout, bude za rok viset."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Víra je určitým druhem šestého smyslu, který začne působit tehdy, když selže rozum."

"Oko za oko a svět bude slepý..."

"Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. "

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Kdo hřeší, na sobě hřeší, kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným."

"Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího."

"Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života."

"Přichází čas, kdy mlčení je zradou."

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Svoboda je základním pojmem života, protože je podstatou Boha. Všechny systémy, které omezují svobodu, omezují samotný život. Svoboda je samotnou podstatou duše, ne jejím cílem. Duše je od přírody svobodná. Nedostatek svobody je teda zneuctením její prirozenosti."

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

"Uznej sebe sama jako tvůrce všeho, co si přeješ vytvořit."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Nic vnějšího nemůže mít nade mnou jakoukoli moc."

"Když dáte člověku rybu, nakrmíte ho pro tento den. Když ho naučíte ryby chytat, nasytíte ho na celý život."

"Tvůj život je jako prázdná sklenice a je jen na tobě, čím si ji naplníš, protože nakonec si to stejně vypiješ sám."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Všechno co máme, je jen okamžik."

"Základní právo člověka je být sám sebou."

"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit."

"Na světě je jedna reč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chuťí, touhou dosáhnout to, o čem sníme nebo čemu věříme."

"Nejtemnější chvíle nastává vždy před úsvitem."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

"Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Nic velkého nebylo nidky dokázáno bez nadšení."

"Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím."

"Přítel - někdo, před kým je možné myslet nahlas."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Udržovat v sobě zlost je jako chytit rozpálený uhlík s tím, že ho chcete po někom hodit; spálite se jenom vy."

"Moudrý muž poznal, že svět není než iluzí, proto se nechová, jako by byl svět skutečný, a (tudíž) uniká všemu utrpení."

"Nemáte důvod k ničemu než k vděčnosti a radosti."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Ten, kdo nedělá žádné chyby, nedělá ani žádné pokroky."

"Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. "

"Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme."

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Co chceš, můžeš. "

"Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili."

"Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo zabloudí."

"Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život."

"Zvyk se odklidí zase jen zvykem."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu."

"Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu."

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Vítězství není všechno, ale vůle k vítězství ano."

"Člověk, kterému se číst nechce na tom není o nic lépe, než člověk, který číst neumí."

"Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz