František Drtikol
Tomáš Baťa
Henry Ford
Božena Němcová
neznámý autor
Joseph Campbell
Jan Werich
neznámý autor
Karel Čapek
Neale Donald Walsch
Newsletter

Zaregistrujte Váš e-mail a budete vždy informování o všech novinkách na portálu Uspěšně.eu.

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří."

"Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí."

"Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Čistota je půl zdraví a veselost celé. "

"Manželství musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná důvěra a neomezená svoboda."

"Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Skutečnou chybou je chybu nenapravit."

"Náš největší úspěch nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy se zase pozvedneme, kdykoliv padneme."

"Přemoci zlé návyky lze jen dnes, nikoliv zítra."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Chyba je, že si myslíme, že na cestě k Bohu je nějaká poušť, suchota atd. Není žádná. To jsou jen naše myšlenky a naše rozumování, které si vytváří takovou past."

"Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma."

"Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik."

"Idealista je ten, kdo pomáhá ostatním k prosperitě."

"Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra."

"Není jiného léku na lásku než více lásky."

"Když do sebe se z hloubi zahledíš, bezpočet krajin uvidíš - leč neobjevených. Nu projdi je a staň se znalcem vlastní kosmografie!"

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka."

"Fanatismus je cesta k zjednodušení života. Je to útěk před odpovědností, kterou člověk přijímá tím, že se pořád rozhoduje."

"Nadbytek neznamená bohatství."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není."

"Tělo nechť každodenní své hýbání má. "

"Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

"Výsadou života je být tím, čím jste."

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku."

"Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život. "

"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí."

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Chválit nízkého člověka je stejné jako hanět dobrého."

"Kdo si přeje za den zbohatnout, bude za rok viset."

"Žádný člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Zákon lásky lze nejlépe pochopit a poznat prostřednictvím dětí."

"Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu se mýlit."

"Víra je určitým druhem šestého smyslu, který začne působit tehdy, když selže rozum."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího."

"Kdo hřeší, na sobě hřeší, kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným."

"Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. "

"Přichází čas, kdy mlčení je zradou."

"Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Svoboda je základním pojmem života, protože je podstatou Boha. Všechny systémy, které omezují svobodu, omezují samotný život. Svoboda je samotnou podstatou duše, ne jejím cílem. Duše je od přírody svobodná. Nedostatek svobody je teda zneuctením její prirozenosti."

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

"Následuj vůdce. Ty jsi vůdce."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Každý má v životě okamžik, kdy se probudí a začne řídit svůj život. "

"Chudoba je, když velké úsilí produkuje malé výsledky. Bohatství je, když malé úsilí produkuje obrovské výsledky."

"Láska je jako ranní vánek, který ucítíš teprve, až otevřeš okna."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."

"Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu."

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit."

"Jsou okamžiky, kdy stojí za to podstupovat riziko a dělat šílené věci."

"Nejtemnější chvíle nastává vždy před úsvitem."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

"Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."

"Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce."

"Staneme tím, na co neustále myslíme. "

"Jediný způsob jak mít přítele, je být přítelem."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou."

"Udržovat v sobě zlost je jako chytit rozpálený uhlík s tím, že ho chcete po někom hodit; spálite se jenom vy."

"Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď. "

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic."

"Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí."

"Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. "

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách."

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

"Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti."

"Co chceš, můžeš. "

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život."

"Zvyk se odklidí zase jen zvykem."

"Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo zabloudí."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu."

"Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak."

"Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Cena, kterou platíme za úspěch, bývá obvykle mnohem nižší než cena, kterou platíme za neúspěchy."

"Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli."

"Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz