Kniha Volba
Siddhártha Gautama (Buddha)
Henry David Thoreau
Jan Amos Komenský
Confucius
Henry Ford
neznámý autor
Tomáš Baťa
neznámý autor
Mahátma Gándhí
Ralph Waldo Emerson
Newsletter

Zaregistrujte Váš e-mail a budete vždy informování o všech novinkách na portálu Uspěšně.eu.

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost."

"Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí."

"Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je mrtvý."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem."

"Úcta se nezískává hrdostí, nýbrž láskou."

"Člověk bývá sám svým škůdcem."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat, uvidíš-li špatného, zpytuj své svědomí."

"Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to."

"I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet."

"A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti."

"Chyba je, že si myslíme, že na cestě k Bohu je nějaká poušť, suchota atd. Není žádná. To jsou jen naše myšlenky a naše rozumování, které si vytváří takovou past."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Setkání j začátek, soudržnost je pokrok a spolupráce je úspěch."

"Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý."

"Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Jak šťastni bychom byli, kdybychom dokázali žít stále v přítomné chvíli a vytěžit něco z každé nepatrné příhody, která nás potká, jako tráva, která na sebe ochotně dává působit i malé kapičky rosy, jež na ni padnou, a nemarnit čas doháněním dávno zmeškaných příležitostí, kterým říkáme plnění povinností. Lelkujeme v zimě, a zatím už je jaro."

"Jestliže jsi postavil vzdušný zámek, tvoje práce nemusí být zbytečná, nyní k němu udělej základy."

"Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka."

"Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí."

"Přirozeností člověka je hledání radosti."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není."

"Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl."

"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Naslouchej své blaženosti a vesmír ti otevře dveře tam, kde byly jen zdi."

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

"Pokud chcete skutešně pomoct tomuto světu, budete muset učit tomu, jak v něm žít."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci."

"Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku."

"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí."

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Nic velikého nedokáže umělec, který sám o sobě nepochybuje."

"Žádný člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý."

"Největším klamem, kterým člověk trpí, jsou jeho vlastní názory."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Zákon lásky lze nejlépe pochopit a poznat prostřednictvím dětí."

"Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího."

"Oko za oko a svět bude slepý..."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně."

"Kdo hřeší, na sobě hřeší, kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným."

"Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. "

"Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala."

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Svoboda je základním pojmem života, protože je podstatou Boha. Všechny systémy, které omezují svobodu, omezují samotný život. Svoboda je samotnou podstatou duše, ne jejím cílem. Duše je od přírody svobodná. Nedostatek svobody je teda zneuctením její prirozenosti."

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

"Uznej sebe sama jako tvůrce všeho, co si přeješ vytvořit."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Dualita je všude, proto je dobré znát obě strany mince."

"Nic vnějšího nemůže mít nade mnou jakoukoli moc."

"Na co soustředíte pozornost, to zesílí."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Všechno co máme, je jen okamžik."

"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

"Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit."

"Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit svůj sen."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

"Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Staneme tím, na co neustále myslíme. "

"Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí, a oni vyrostou."

"Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Láska utopí ve svých hlubinách mnohé zlo, které chtělo bujet."

"Dělej dobro a dobro se ti vrátí. "

"Moudrý muž poznal, že svět není než iluzí, proto se nechová, jako by byl svět skutečný, a (tudíž) uniká všemu utrpení."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic."

"Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. "

"Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách."

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

"Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili."

"Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Zvyk se odklidí zase jen zvykem."

"Láska musí být soustředěna. Milovat všechny stejně nelze."

"Člověk mnoho vydrží, má-li cíl."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

"Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu."

"Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Cena, kterou platíme za úspěch, bývá obvykle mnohem nižší než cena, kterou platíme za neúspěchy."

"Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli."

"V životě můžete získat všechno, co budete chtít, když budete pomáhat druhým lidem, aby dostali to, co si přejí oni."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz