Leonardo da Vinci
Osho
Zig Ziglar
Jan Amos Komenský
Henry Ford
Leonardo da Vinci
Jan Werich
Confucius
Mahátma Gándhí
neznámý autor

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit. "

"Fantazie je důležitější než znalosti."

"Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Člověk bývá sám svým škůdcem."

"Dobrota srdce okrašluje tvář."

"Důvěra a láska musí chodit pospolu."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Skutečnou chybou je chybu nenapravit."

"Přemoci zlé návyky lze jen dnes, nikoliv zítra."

"I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

"Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma."

"Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu."

"Myšlení je nejnáročnější disciplínou ze všech. Proto se mu věnuje tak málo lidí."

"Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Bohatství člověka měříme podle věcí, které může postrádat, aniž by přitom ztratil dobrou náladu."

"Jak šťastni bychom byli, kdybychom dokázali žít stále v přítomné chvíli a vytěžit něco z každé nepatrné příhody, která nás potká, jako tráva, která na sebe ochotně dává působit i malé kapičky rosy, jež na ni padnou, a nemarnit čas doháněním dávno zmeškaných příležitostí, kterým říkáme plnění povinností. Lelkujeme v zimě, a zatím už je jaro."

"Když do sebe se z hloubi zahledíš, bezpočet krajin uvidíš - leč neobjevených. Nu projdi je a staň se znalcem vlastní kosmografie!"

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Fanatismus je určitý nedostatek statečnosti. On je to strach přijímat svět v jeho složitosti."

"Nadbytek neznamená bohatství."

"Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl."

"Rozmluvy probouzejí, oživují a udržují pozornost."

"Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné?"

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

"Pokud chcete skutešně pomoct tomuto světu, budete muset učit tomu, jak v něm žít."

"Výsadou života je být tím, čím jste."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí."

"Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život. "

"To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny."

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Kdo si přeje za den zbohatnout, bude za rok viset."

"Největším klamem, kterým člověk trpí, jsou jeho vlastní názory."

"Chválit nízkého člověka je stejné jako hanět dobrého."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru. "

"Víra je určitým druhem šestého smyslu, který začne působit tehdy, když selže rozum."

"Oko za oko a svět bude slepý..."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Kdo hřeší, na sobě hřeší, kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným."

"Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího."

"Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

"Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala."

"Přichází čas, kdy mlčení je zradou."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

"Následuj vůdce. Ty jsi vůdce."

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Bože, dej mi dost síly, abych změnil to, co změnit mohu. Bože, dej mi dost trpělivosti, abych snášel to, co změnit nemohu. Bože, dej mi dost rozumu, abych rozeznal, co změnit mohu, a co změnit nemohu."

"Nic vnějšího nemůže mít nade mnou jakoukoli moc."

"Neponaučíme-li se z minulosti, jsme nuceni ji opakovat."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Všechno co máme, je jen okamžik."

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat."

"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Nejtemnější chvíle nastává vždy před úsvitem."

"Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit svůj sen."

"Na světě je jedna reč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chuťí, touhou dosáhnout to, o čem sníme nebo čemu věříme."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Jediný způsob jak mít přítele, je být přítelem."

"Lidé jsou ve všech směrech lepší, než se zdají."

"Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Dělej dobro a dobro se ti vrátí. "

"Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět. "

"Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Ten, kdo nedělá žádné chyby, nedělá ani žádné pokroky."

"Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic."

"Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách."

"Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme."

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

"Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Člověk mnoho vydrží, má-li cíl."

"Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit."

"Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak."

"Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných."

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Člověk, kterému se číst nechce na tom není o nic lépe, než člověk, který číst neumí."

"Z druhých lidí dostanete to nejlepší tehdy, když vydáte to nejlepší, co je ve vás samotných."

"V životě můžete získat všechno, co budete chtít, když budete pomáhat druhým lidem, aby dostali to, co si přejí oni."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz