Mahátma Gándhí
neznámý autor
Leonardo da Vinci
Ralph Waldo Emerson
neznámý autor
Jan Werich
Leonardo da Vinci
Marcus Aurelius
Platón
Ralph Waldo Emerson

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Fantazie je důležitější než znalosti."

"Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít."

"Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Žena musí vrátit lidstvu ztracený ráj, onu drahocennou perlu; dřív však musí vědět, že spočívá na dně vlastního srdce, tam že se musí pro ni ponořit!"

"Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas."

"Nemohu nenávidět toho, kdo mi už jednou byl milý."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem."

"Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to."

"Ten, kdo krade naše sny, ten nás zabíjí."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet."

"Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma."

"Chyba je, že si myslíme, že na cestě k Bohu je nějaká poušť, suchota atd. Není žádná. To jsou jen naše myšlenky a naše rozumování, které si vytváří takovou past."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být."

"Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle."

"Setkání j začátek, soudržnost je pokrok a spolupráce je úspěch."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Není jiného léku na lásku než více lásky."

"Vydej se s důvěrou za svými sny. Žij životem, ktorý sis představoval..."

"Budeme-li potichu a dostatečně připraveni, nalezneme v každém zklamání nějakou útěchu."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce."

"Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí."

"Přirozeností člověka je hledání radosti."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok."

"Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!"

"Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Naslouchej své blaženosti a vesmír ti otevře dveře tam, kde byly jen zdi."

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

"Pokud chcete skutešně pomoct tomuto světu, budete muset učit tomu, jak v něm žít."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život. "

"Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta. "

"Když nemám co dělat, pracuji. "

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Nic velikého nedokáže umělec, který sám o sobě nepochybuje."

"Kdo nepředčí svého mistra, je slabým žákem."

"Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima. "

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího."

"Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu. "

"Radost, kterou způsobíme druhému má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Jen velmi málo je potřeba ke šťastnému životu - to všechno je v tobě, ve tvém způsobu myšlení."

"Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího."

"Kdo hřeší, na sobě hřeší, kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu."

"Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala."

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Následuj vůdce. Ty jsi vůdce."

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Celý svět ustoupí člověku, který kam směřuje."

"Nevěřím v osud, který člověka ovládne, ať udělá cokoliv. Věřím však v osud, který ho ovládne, když neudělá nic."

"Pravda je jako brýle. Celý den ji hledáš a přitom ji máš na nose."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Všechno co máme, je jen okamžik."

"Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu."

"Základní právo člověka je být sám sebou."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Na světě je jedna reč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chuťí, touhou dosáhnout to, o čem sníme nebo čemu věříme."

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

"Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím."

"Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí, a oni vyrostou."

"Člověka, který nemá úplnou pravdu, lze přesvědčit mnohem lehčeji než toho, kdo má pravdu poloviční."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět. "

"Dělej dobro a dobro se ti vrátí. "

"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic."

"Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí."

"Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

"Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách."

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili."

"Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

"Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Láska musí být soustředěna. Milovat všechny stejně nelze."

"Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí."

"Člověk mnoho vydrží, má-li cíl."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu."

"Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu."

"Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Povinnost nás uschopňuje dělat různé věci dobře, ale láska nám dává schopnost dělat je skvěle."

"Cena, kterou platíme za úspěch, bývá obvykle mnohem nižší než cena, kterou platíme za neúspěchy."

"Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz