Leonardo da Vinci
neznámý autor
Marcus Aurelius
Albert Einstein
Karel Čapek
Winston Churchill
Albert Einstein
Zig Ziglar
Jan Amos Komenský
Jan Werich
Newsletter

Zaregistrujte Váš e-mail a budete vždy informování o všech novinkách na portálu Uspěšně.eu.

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Život jedince má smysl pouze tehdy, slouží-li zkrášlování a zušlechťování života všeho živoucího."

"Intuitivní duch je dar nebes, racionální duch je věrný služebník. Vytvořili jsme společnost, která uctívá služebníky a na dárek zapomíná."

"Fantazie je důležitější než znalosti."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem."

"Čistota je půl zdraví a veselost celé. "

"Upřímný přítel je ten, kdo Tě napomene, kdo Ti řekne pravdu do očí; toho si važ!"

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Přemoci zlé návyky lze jen dnes, nikoliv zítra."

"Náš největší úspěch nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy se zase pozvedneme, kdykoliv padneme."

"Jsi tím, o čem jsi přemýšlel."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma."

"Chyba je, že si myslíme, že na cestě k Bohu je nějaká poušť, suchota atd. Není žádná. To jsou jen naše myšlenky a naše rozumování, které si vytváří takovou past."

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Ať už si myslíme, že můžeme nebo ne, v obou případech máme pravdu."

"Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle."

"Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Když do sebe se z hloubi zahledíš, bezpočet krajin uvidíš - leč neobjevených. Nu projdi je a staň se znalcem vlastní kosmografie!"

"Až tehdy, když zapomeneme, co jsme se naučili, začínáme se znovu učit."

"Lépe jest člověku zemříti hlady, než pozbýti nevinnosti pro chléb."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka."

"Až Ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády."

"Fanatismus je cesta k zjednodušení života. Je to útěk před odpovědností, kterou člověk přijímá tím, že se pořád rozhoduje."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

"Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd."

"Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné?"

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Naslouchej své blaženosti a vesmír ti otevře dveře tam, kde byly jen zdi."

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

"Pokud chcete skutešně pomoct tomuto světu, budete muset učit tomu, jak v něm žít."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu."

"Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci."

"To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny."

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Nic velikého nedokáže umělec, který sám o sobě nepochybuje."

"Chválit nízkého člověka je stejné jako hanět dobrého."

"Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima. "

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího."

"Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou."

"Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. "

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky."

"Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme."

"I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala."

"Přichází čas, kdy mlčení je zradou."

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Uznej sebe sama jako tvůrce všeho, co si přeješ vytvořit."

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Je mnoho cest, ale jeden cíl."

"Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe."

"Zkušenost nám dává ochutnat to, co nám naše mysl uvařila."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."

"Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu."

"Všechno co máme, je jen okamžik."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

"Nejtemnější chvíle nastává vždy před úsvitem."

"Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit svůj sen."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

"Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Většina stínu v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na slunci."

"Nic velkého nebylo nidky dokázáno bez nadšení."

"Skepse je pomalá sebevražda."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Dělej dobro a dobro se ti vrátí. "

"Moudrý muž poznal, že svět není než iluzí, proto se nechová, jako by byl svět skutečný, a (tudíž) uniká všemu utrpení."

"Láska utopí ve svých hlubinách mnohé zlo, které chtělo bujet."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí."

"Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic."

"Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. "

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách."

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

"Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili."

"Co chceš, můžeš. "

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí."

"Zvyk se odklidí zase jen zvykem."

"Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

"Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak."

"Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete."

"Člověk není poražen, je-li sražen k zemi. Poražený bude jen když na té zemi zůstane."

"Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz