Kniha Volba
Theodore Roosevelt
neznámý autor
Albert Einstein
Confucius
Karel Čapek
Zig Ziglar
Thomas Edison
Zig Ziglar
Václav Havel
Ralph Waldo Emerson
Newsletter

Zaregistrujte Váš e-mail a budete vždy informování o všech novinkách na portálu Uspěšně.eu.

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost."

"Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí."

"Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem."

"Člověk bývá sám svým škůdcem."

"Úcta se nezískává hrdostí, nýbrž láskou."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě."

"Jsi tím, o čem jsi přemýšlel."

"Cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Chyba je, že si myslíme, že na cestě k Bohu je nějaká poušť, suchota atd. Není žádná. To jsou jen naše myšlenky a naše rozumování, které si vytváří takovou past."

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

"Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik."

"Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý."

"Idealista je ten, kdo pomáhá ostatním k prosperitě."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra."

"Až tehdy, když zapomeneme, co jsme se naučili, začínáme se znovu učit."

"Není jiného léku na lásku než více lásky."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka."

"Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a pak zahyne..."

"Až Ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není."

"Tělo nechť každodenní své hýbání má. "

"Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné?"

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

"Naslouchej své blaženosti a vesmír ti otevře dveře tam, kde byly jen zdi."

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život. "

"Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci."

"Opravdovým zdrojem poznání je omyl. "

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Žádný člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý."

"Kdo si přeje za den zbohatnout, bude za rok viset."

"Chválit nízkého člověka je stejné jako hanět dobrého."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu se mýlit."

"Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru. "

"Zákon lásky lze nejlépe pochopit a poznat prostřednictvím dětí."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího."

"Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek."

"Začátky všech věcí jsou malé."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. "

"Přichází čas, kdy mlčení je zradou."

"Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

"Svoboda je základním pojmem života, protože je podstatou Boha. Všechny systémy, které omezují svobodu, omezují samotný život. Svoboda je samotnou podstatou duše, ne jejím cílem. Duše je od přírody svobodná. Nedostatek svobody je teda zneuctením její prirozenosti."

"Uznej sebe sama jako tvůrce všeho, co si přeješ vytvořit."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Nikdo se mě neptal, jestli se chci narodit, tak ať mi neříká, jak mám žít."

"Ve škole nás nenaučili základní věc - znát sebe samé."

"Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Základní právo člověka je být sám sebou."

"Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu."

"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit."

"Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit svůj sen."

"Na světě je jedna reč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chuťí, touhou dosáhnout to, o čem sníme nebo čemu věříme."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

"Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují."

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Jediný způsob jak mít přítele, je být přítelem."

"Lidé jsou ve všech směrech lepší, než se zdají."

"Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Dělej dobro a dobro se ti vrátí. "

"Kořen všeho zla je nedostatek poznání."

"Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země."

"Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic."

"Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

"Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách."

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti."

"Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili."

"Co chceš, můžeš. "

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo zabloudí."

"Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít."

"Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

"Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu."

"Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete."

"Životní příběhy mnoha lidí dokazují, že příčinou rozdílu mezi triumfem a tragédií, vítězstvím a porážkou bývá často úplně nepatrná drobnost."

"Z druhých lidí dostanete to nejlepší tehdy, když vydáte to nejlepší, co je ve vás samotných."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz