Siddhártha Gautama (Buddha)
Božena Němcová
Ralph Waldo Emerson
Zig Ziglar
Božena Němcová
Henry David Thoreau
Albert Einstein
Božena Němcová
neznámý autor
Jan Werich
Newsletter

Zaregistrujte Váš e-mail a budete vždy informování o všech novinkách na portálu Uspěšně.eu.

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní."

"Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě."

"Člověka lze hodnotit podle toho, co dává, nikoli podle toho, co může získat."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas."

"Manželství musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná důvěra a neomezená svoboda."

"Úcta se nezískává hrdostí, nýbrž láskou."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě."

"Cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem."

"Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti."

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

"Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak jako se svým novým vozem."

"Myšlení je nejnáročnější disciplínou ze všech. Proto se mu věnuje tak málo lidí."

"Idealista je ten, kdo pomáhá ostatním k prosperitě."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Lépe jest člověku zemříti hlady, než pozbýti nevinnosti pro chléb."

"Budeme-li potichu a dostatečně připraveni, nalezneme v každém zklamání nějakou útěchu."

"Až tehdy, když zapomeneme, co jsme se naučili, začínáme se znovu učit."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Fanatismus je cesta k zjednodušení života. Je to útěk před odpovědností, kterou člověk přijímá tím, že se pořád rozhoduje."

"Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka."

"Nadbytek neznamená bohatství."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!"

"Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl."

"Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

"Výsadou života je být tím, čím jste."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci."

"Když nemám co dělat, pracuji. "

"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí."

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Kdo si přeje za den zbohatnout, bude za rok viset."

"Žádný člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý."

"Největším klamem, kterým člověk trpí, jsou jeho vlastní názory."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Radost, kterou způsobíme druhému má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější."

"Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu se mýlit."

"Oko za oko a svět bude slepý..."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Kdo hřeší, na sobě hřeší, kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným."

"Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího."

"Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

"Přichází čas, kdy mlčení je zradou."

"Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Následuj vůdce. Ty jsi vůdce."

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde."

"Potřebujeme zoufalou situaci, abychom začali dělat to, co chceme?"

"Co je to láska? Tomu, kdo ji prožil, to vysvětlovat nemusíte, tomu, kdo ji neprožil, to nevysvětlíte."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Všechno co máme, je jen okamžik."

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat."

"Základní právo člověka je být sám sebou."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

"Nejtemnější chvíle nastává vždy před úsvitem."

"Na světě je jedna reč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chuťí, touhou dosáhnout to, o čem sníme nebo čemu věříme."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují."

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Lidé jsou ve všech směrech lepší, než se zdají."

"Člověka, který nemá úplnou pravdu, lze přesvědčit mnohem lehčeji než toho, kdo má pravdu poloviční."

"Skepse je pomalá sebevražda."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Dělej dobro a dobro se ti vrátí. "

"Kořen všeho zla je nedostatek poznání."

"Udržovat v sobě zlost je jako chytit rozpálený uhlík s tím, že ho chcete po někom hodit; spálite se jenom vy."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země."

"Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi."

"Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách."

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

"Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili."

"Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život."

"Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit."

"Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu."

"Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak."

"Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Jestliže nebudete mít každý den určitý cíl, zůstanete jen u snění."

"Životní příběhy mnoha lidí dokazují, že příčinou rozdílu mezi triumfem a tragédií, vítězstvím a porážkou bývá často úplně nepatrná drobnost."

"Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz