Kniha Volba
Thomas Edison
Božena Němcová
Confucius
Siddhártha Gautama (Buddha)
neznámý autor
Mahátma Gándhí
Jan Werich
Zig Ziglar
Paulo Coelho
Joseph Campbell
Newsletter

Zaregistrujte Váš e-mail a budete vždy informování o všech novinkách na portálu Uspěšně.eu.

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Fantazie je důležitější než znalosti."

"Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí."

"Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Člověk bývá sám svým škůdcem."

"Dobrota srdce okrašluje tvář."

"Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to."

"Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět."

"Skutečnou chybou je chybu nenapravit."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti."

"Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet."

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle."

"Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik."

"Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Lépe jest člověku zemříti hlady, než pozbýti nevinnosti pro chléb."

"Budeme-li potichu a dostatečně připraveni, nalezneme v každém zklamání nějakou útěchu."

"Jak šťastni bychom byli, kdybychom dokázali žít stále v přítomné chvíli a vytěžit něco z každé nepatrné příhody, která nás potká, jako tráva, která na sebe ochotně dává působit i malé kapičky rosy, jež na ni padnou, a nemarnit čas doháněním dávno zmeškaných příležitostí, kterým říkáme plnění povinností. Lelkujeme v zimě, a zatím už je jaro."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše."

"Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání."

"Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané."

"Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl."

"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Výsadou života je být tím, čím jste."

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

"Naslouchej své blaženosti a vesmír ti otevře dveře tam, kde byly jen zdi."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí."

"Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci."

"Opravdovým zdrojem poznání je omyl. "

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima. "

"Největším klamem, kterým člověk trpí, jsou jeho vlastní názory."

"Žádný člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. "

"Víra je určitým druhem šestého smyslu, který začne působit tehdy, když selže rozum."

"Oko za oko a svět bude slepý..."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Začátky všech věcí jsou malé."

"I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně."

"Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala."

"Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. "

"Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Svoboda je základním pojmem života, protože je podstatou Boha. Všechny systémy, které omezují svobodu, omezují samotný život. Svoboda je samotnou podstatou duše, ne jejím cílem. Duše je od přírody svobodná. Nedostatek svobody je teda zneuctením její prirozenosti."

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

"Následuj vůdce. Ty jsi vůdce."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Nevěřím v osud, který člověka ovládne, ať udělá cokoliv. Věřím však v osud, který ho ovládne, když neudělá nic."

"Když už si nevíte rady, tak prostě žijte, protože nic lepšího jsme stejně nevymysleli."

"Bože, dej mi dost síly, abych změnil to, co změnit mohu. Bože, dej mi dost trpělivosti, abych snášel to, co změnit nemohu. Bože, dej mi dost rozumu, abych rozeznal, co změnit mohu, a co změnit nemohu."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."

"Základní právo člověka je být sám sebou."

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

"Na světě je jedna reč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chuťí, touhou dosáhnout to, o čem sníme nebo čemu věříme."

"Jsou okamžiky, kdy stojí za to podstupovat riziko a dělat šílené věci."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce."

"Lidé jsou ve všech směrech lepší, než se zdají."

"To, co je už za námi a to co je před námi, jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět. "

"Nemáte důvod k ničemu než k vděčnosti a radosti."

"Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď. "

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země."

"Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic."

"Ten, kdo nedělá žádné chyby, nedělá ani žádné pokroky."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme."

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

"Co chceš, můžeš. "

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Žena je úplně rovna muži, jen rozdíl fyzický budiž uznáván: ona je slabší."

"Člověk mnoho vydrží, má-li cíl."

"Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu."

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

"Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená."

"Člověk, kterému se číst nechce na tom není o nic lépe, než člověk, který číst neumí."

"Cena, kterou platíme za úspěch, bývá obvykle mnohem nižší než cena, kterou platíme za neúspěchy."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz