Kniha Volba
Platón
Zig Ziglar
neznámý autor
Ralph Waldo Emerson
neznámý autor
Božena Němcová
Václav Havel
Ralph Waldo Emerson
Henry David Thoreau
Marcus Aurelius
Newsletter

Zaregistrujte Váš e-mail a budete vždy informování o všech novinkách na portálu Uspěšně.eu.

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!"

"Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit. "

"Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Důvěra a láska musí chodit pospolu."

"Nemohu nenávidět toho, kdo mi už jednou byl milý."

"Úcta se nezískává hrdostí, nýbrž láskou."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Jsi tím, o čem jsi přemýšlel."

"Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět."

"Když šíp mine cíle, střelec viní z toho sama sebe, a ne druhého. Tak jedná i člověk moudrý."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

"Chyba je, že si myslíme, že na cestě k Bohu je nějaká poušť, suchota atd. Není žádná. To jsou jen naše myšlenky a naše rozumování, které si vytváří takovou past."

"A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik."

"Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle."

"Setkání j začátek, soudržnost je pokrok a spolupráce je úspěch."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Vydej se s důvěrou za svými sny. Žij životem, ktorý sis představoval..."

"Bohatství člověka měříme podle věcí, které může postrádat, aniž by přitom ztratil dobrou náladu."

"Není jiného léku na lásku než více lásky."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce."

"Až Ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády."

"Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl, a když kouká, aby byl a je - tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné?"

"Tělo nechť každodenní své hýbání má. "

"Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Pokud chcete skutešně pomoct tomuto světu, budete muset učit tomu, jak v něm žít."

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život. "

"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí."

"Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta. "

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Žádný člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý."

"Kdo nepředčí svého mistra, je slabým žákem."

"Největším klamem, kterým člověk trpí, jsou jeho vlastní názory."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou."

"Zákon lásky lze nejlépe pochopit a poznat prostřednictvím dětí."

"Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. "

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek."

"Začátky všech věcí jsou malé."

"Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

"Přichází čas, kdy mlčení je zradou."

"Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. "

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Svoboda je základním pojmem života, protože je podstatou Boha. Všechny systémy, které omezují svobodu, omezují samotný život. Svoboda je samotnou podstatou duše, ne jejím cílem. Duše je od přírody svobodná. Nedostatek svobody je teda zneuctením její prirozenosti."

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Jediný člověk, před kterým se neschováme, jsme my sami. Proto stojí za to se trochu poznat."

"Bože, dej mi dost síly, abych změnil to, co změnit mohu. Bože, dej mi dost trpělivosti, abych snášel to, co změnit nemohu. Bože, dej mi dost rozumu, abych rozeznal, co změnit mohu, a co změnit nemohu."

"Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Všechno co máme, je jen okamžik."

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat."

"Základní právo člověka je být sám sebou."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit."

"Na světě je jedna reč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chuťí, touhou dosáhnout to, o čem sníme nebo čemu věříme."

"Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit svůj sen."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

"Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím."

"Skepse je pomalá sebevražda."

"Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí, a oni vyrostou."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď. "

"Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli. "

"Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět. "

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Ten, kdo nedělá žádné chyby, nedělá ani žádné pokroky."

"Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země."

"Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. "

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

"Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách."

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Co chceš, můžeš. "

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

"Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život."

"Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum."

"Člověk mnoho vydrží, má-li cíl."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

"Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných."

"Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená."

"Povinnost nás uschopňuje dělat různé věci dobře, ale láska nám dává schopnost dělat je skvěle."

"Životní příběhy mnoha lidí dokazují, že příčinou rozdílu mezi triumfem a tragédií, vítězstvím a porážkou bývá často úplně nepatrná drobnost."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz