Kniha Volba
Confucius
Theodore Roosevelt
neznámý autor
Confucius
Albert Einstein
Jan Werich
Paulo Coelho
Marcus Aurelius
Confucius
Paulo Coelho
Newsletter

Zaregistrujte Váš e-mail a budete vždy informování o všech novinkách na portálu Uspěšně.eu.

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří."

"Člověka lze hodnotit podle toho, co dává, nikoli podle toho, co může získat."

"Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Úcta se nezískává hrdostí, nýbrž láskou."

"Dobrota srdce okrašluje tvář."

"Nemohu nenávidět toho, kdo mi už jednou byl milý."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Nespokojenost se sebou samým je ctnost. Nespokojenost s jinými je chyba a počátek velkého trápení."

"Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím."

"Šlechetný se nežene do řečí, ale do práce."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

"Chyba je, že si myslíme, že na cestě k Bohu je nějaká poušť, suchota atd. Není žádná. To jsou jen naše myšlenky a naše rozumování, které si vytváří takovou past."

"A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být."

"Myšlení je nejnáročnější disciplínou ze všech. Proto se mu věnuje tak málo lidí."

"Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Až tehdy, když zapomeneme, co jsme se naučili, začínáme se znovu učit."

"Jak šťastni bychom byli, kdybychom dokázali žít stále v přítomné chvíli a vytěžit něco z každé nepatrné příhody, která nás potká, jako tráva, která na sebe ochotně dává působit i malé kapičky rosy, jež na ni padnou, a nemarnit čas doháněním dávno zmeškaných příležitostí, kterým říkáme plnění povinností. Lelkujeme v zimě, a zatím už je jaro."

"Jestliže jsi postavil vzdušný zámek, tvoje práce nemusí být zbytečná, nyní k němu udělej základy."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá."

"Nadbytek neznamená bohatství."

"Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl, a když kouká, aby byl a je - tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

"Rozmluvy probouzejí, oživují a udržují pozornost."

"Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

"Naslouchej své blaženosti a vesmír ti otevře dveře tam, kde byly jen zdi."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Když nemám co dělat, pracuji. "

"To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny."

"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí."

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Kdo si přeje za den zbohatnout, bude za rok viset."

"Moudrost je dcerou zkušenosti."

"Kdo nepředčí svého mistra, je slabým žákem."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Radost, kterou způsobíme druhému má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější."

"Víra je určitým druhem šestého smyslu, který začne působit tehdy, když selže rozum."

"Zákon lásky lze nejlépe pochopit a poznat prostřednictvím dětí."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího."

"Začátky všech věcí jsou malé."

"Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. "

"Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala."

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

"Uznej sebe sama jako tvůrce všeho, co si přeješ vytvořit."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Úsměv nestojí nic, ale udělá mnoho."

"Dokud trvá vesmír, dokud zde žijí cítící bytosti, kéž i já zde mohu přebývat, abych rozptyloval utrpení světa."

"Bůh neobdarovává lidi sny, aniž by jim nedal sílu je uskutečnit."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Všechno co máme, je jen okamžik."

"Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu."

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit."

"Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit svůj sen."

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

"Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují."

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"To, co je už za námi a to co je před námi, jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás."

"Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života, nebo svůj duševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy."

"Nic velkého nebylo nidky dokázáno bez nadšení."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Dělej dobro a dobro se ti vrátí. "

"Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli. "

"Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země."

"Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí."

"Ten, kdo nedělá žádné chyby, nedělá ani žádné pokroky."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

"Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách."

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

"Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti."

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Láska musí být soustředěna. Milovat všechny stejně nelze."

"Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác."

"Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak."

"Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu."

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Vítězství není všechno, ale vůle k vítězství ano."

"Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete."

"Člověk, kterému se číst nechce na tom není o nic lépe, než člověk, který číst neumí."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz