Kniha Volba
Martin Luther King
Leonardo da Vinci
Thomas Edison
Siddhártha Gautama (Buddha)
Thomas Edison
Božena Němcová
Platón
Platón
Jan Werich
Leonardo da Vinci
Newsletter

Zaregistrujte Váš e-mail a budete vždy informování o všech novinkách na portálu Uspěšně.eu.

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš."

"Intuitivní duch je dar nebes, racionální duch je věrný služebník. Vytvořili jsme společnost, která uctívá služebníky a na dárek zapomíná."

"Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!"

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Člověk bývá sám svým škůdcem."

"Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas."

"Úcta se nezískává hrdostí, nýbrž láskou."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat, uvidíš-li špatného, zpytuj své svědomí."

"Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci."

"Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Chyba je, že si myslíme, že na cestě k Bohu je nějaká poušť, suchota atd. Není žádná. To jsou jen naše myšlenky a naše rozumování, které si vytváří takovou past."

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

"Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik."

"Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak jako se svým novým vozem."

"Setkání j začátek, soudržnost je pokrok a spolupráce je úspěch."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Až tehdy, když zapomeneme, co jsme se naučili, začínáme se znovu učit."

"Když do sebe se z hloubi zahledíš, bezpočet krajin uvidíš - leč neobjevených. Nu projdi je a staň se znalcem vlastní kosmografie!"

"Bohatství člověka měříme podle věcí, které může postrádat, aniž by přitom ztratil dobrou náladu."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše."

"Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí."

"Přirozeností člověka je hledání radosti."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Tělo nechť každodenní své hýbání má. "

"Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není."

"Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

"Pokud chcete skutešně pomoct tomuto světu, budete muset učit tomu, jak v něm žít."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí."

"Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život. "

"Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku."

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima. "

"Žádný člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý."

"Kdo si přeje za den zbohatnout, bude za rok viset."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Radost, kterou způsobíme druhému má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější."

"Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou."

"Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně."

"Začátky všech věcí jsou malé."

"Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života."

"Přichází čas, kdy mlčení je zradou."

"Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

"Svoboda je základním pojmem života, protože je podstatou Boha. Všechny systémy, které omezují svobodu, omezují samotný život. Svoboda je samotnou podstatou duše, ne jejím cílem. Duše je od přírody svobodná. Nedostatek svobody je teda zneuctením její prirozenosti."

"Následuj vůdce. Ty jsi vůdce."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Bože, dej mi dost síly, abych změnil to, co změnit mohu. Bože, dej mi dost trpělivosti, abych snášel to, co změnit nemohu. Bože, dej mi dost rozumu, abych rozeznal, co změnit mohu, a co změnit nemohu."

"Když už si nevíte rady, tak prostě žijte, protože nic lepšího jsme stejně nevymysleli."

"Hloupost závidí bohatému a posmívá se chudému."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat."

"Základní právo člověka je být sám sebou."

"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Jsou okamžiky, kdy stojí za to podstupovat riziko a dělat šílené věci."

"Na světě je jedna reč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chuťí, touhou dosáhnout to, o čem sníme nebo čemu věříme."

"Nejtemnější chvíle nastává vždy před úsvitem."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

"Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"To, co je už za námi a to co je před námi, jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás."

"Člověka, který nemá úplnou pravdu, lze přesvědčit mnohem lehčeji než toho, kdo má pravdu poloviční."

"Nic velkého nebylo nidky dokázáno bez nadšení."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Láska utopí ve svých hlubinách mnohé zlo, které chtělo bujet."

"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír."

"Dělej dobro a dobro se ti vrátí. "

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země."

"Ten, kdo nedělá žádné chyby, nedělá ani žádné pokroky."

"Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

"Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme."

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Co chceš, můžeš. "

"Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti."

"Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Zvyk se odklidí zase jen zvykem."

"Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác."

"Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

"Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných."

"Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Vítězství není všechno, ale vůle k vítězství ano."

"Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli."

"Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz