Jan Werich
Neale Donald Walsch
neznámý autor
Zig Ziglar
Neale Donald Walsch
neznámý autor
Zig Ziglar
Václav Havel
Tomáš Garrigue Masaryk
Karel Čapek
Newsletter

Zaregistrujte Váš e-mail a budete vždy informování o všech novinkách na portálu Uspěšně.eu.

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Život jedince má smysl pouze tehdy, slouží-li zkrášlování a zušlechťování života všeho živoucího."

"Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost."

"Intuitivní duch je dar nebes, racionální duch je věrný služebník. Vytvořili jsme společnost, která uctívá služebníky a na dárek zapomíná."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Čistota je půl zdraví a veselost celé. "

"Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem."

"Člověk bývá sám svým škůdcem."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Šlechetný se nežene do řečí, ale do práce."

"Ten, kdo krade naše sny, ten nás zabíjí."

"Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat, uvidíš-li špatného, zpytuj své svědomí."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma."

"A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti."

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Idealista je ten, kdo pomáhá ostatním k prosperitě."

"Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak jako se svým novým vozem."

"Setkání j začátek, soudržnost je pokrok a spolupráce je úspěch."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra."

"Být někdy nemocen, je zdravé."

"Budeme-li potichu a dostatečně připraveni, nalezneme v každém zklamání nějakou útěchu."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše."

"Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá."

"Fanatismus je určitý nedostatek statečnosti. On je to strach přijímat svět v jeho složitosti."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané."

"Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok."

"Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Pokud chcete skutešně pomoct tomuto světu, budete muset učit tomu, jak v něm žít."

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

"Výsadou života je být tím, čím jste."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny."

"Když nemám co dělat, pracuji. "

"Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu."

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Největším klamem, kterým člověk trpí, jsou jeho vlastní názory."

"Kdo nepředčí svého mistra, je slabým žákem."

"Chválit nízkého člověka je stejné jako hanět dobrého."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího."

"Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu se mýlit."

"Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu. "

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Jen velmi málo je potřeba ke šťastnému životu - to všechno je v tobě, ve tvém způsobu myšlení."

"Začátky všech věcí jsou malé."

"Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. "

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

"Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Svoboda je základním pojmem života, protože je podstatou Boha. Všechny systémy, které omezují svobodu, omezují samotný život. Svoboda je samotnou podstatou duše, ne jejím cílem. Duše je od přírody svobodná. Nedostatek svobody je teda zneuctením její prirozenosti."

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Když už si nevíte rady, tak prostě žijte, protože nic lepšího jsme stejně nevymysleli."

"Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde."

"To co nás děla lidmi, je rozum. To co nás dělá lidskými, je láska."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat."

"Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu."

"Všechno co máme, je jen okamžik."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Jsou okamžiky, kdy stojí za to podstupovat riziko a dělat šílené věci."

"Na světě je jedna reč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chuťí, touhou dosáhnout to, o čem sníme nebo čemu věříme."

"Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit svůj sen."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

"Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."

"Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Skepse je pomalá sebevražda."

"Přítel - někdo, před kým je možné myslet nahlas."

"Lidé jsou ve všech směrech lepší, než se zdají."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír."

"Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli. "

"Láska utopí ve svých hlubinách mnohé zlo, které chtělo bujet."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. "

"Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země."

"Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme."

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

"Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti."

"Co chceš, můžeš. "

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit."

"Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum."

"Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu."

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

"Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Z druhých lidí dostanete to nejlepší tehdy, když vydáte to nejlepší, co je ve vás samotných."

"Chcete-li udělat z někoho mrzáka, dejte mu na několik měsíců berle."

"Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz