Kniha Volba
František Drtikol
Paulo Coelho
Jan Werich
Albert Einstein
Václav Havel
Henry Ford
Neale Donald Walsch
Confucius
Zig Ziglar
Božena Němcová
Newsletter

Zaregistrujte Váš e-mail a budete vždy informování o všech novinkách na portálu Uspěšně.eu.


 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří."

"Fantazie je důležitější než znalosti."

"Člověka lze hodnotit podle toho, co dává, nikoli podle toho, co může získat."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Úcta se nezískává hrdostí, nýbrž láskou."

"Upřímný přítel je ten, kdo Tě napomene, kdo Ti řekne pravdu do očí; toho si važ!"

"Nemohu nenávidět toho, kdo mi už jednou byl milý."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Šlechetný se nežene do řečí, ale do práce."

"Přemoci zlé návyky lze jen dnes, nikoliv zítra."

"Život je vlastně celkem jednoduchý a zkomplikuje se jen tím, že sami na komplikovanosti trváme."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet."

"A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti."

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik."

"Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být."

"Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Budeme-li potichu a dostatečně připraveni, nalezneme v každém zklamání nějakou útěchu."

"Jestliže někdo neudržuje krok se svými souputníky, je to možná proto, že slyší jiného bubeníka. Nechme ho kráčet podle hudby, ať je v jakémkoli rytmu a jakkoli daleko."

"Vydej se s důvěrou za svými sny. Žij životem, ktorý sis představoval..."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše."

"Nadbytek neznamená bohatství."

"Člověk má dělat to, co umí, co potřebuje ke štěstí."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl."

"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

"Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

"Výsadou života je být tím, čím jste."

"Pokud chcete skutešně pomoct tomuto světu, budete muset učit tomu, jak v něm žít."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Když nemám co dělat, pracuji. "

"To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny."

"Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta. "

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Chválit nízkého člověka je stejné jako hanět dobrého."

"Největším klamem, kterým člověk trpí, jsou jeho vlastní názory."

"Nic velikého nedokáže umělec, který sám o sobě nepochybuje."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru. "

"Zákon lásky lze nejlépe pochopit a poznat prostřednictvím dětí."

"Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky."

"Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme."

"I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

"Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. "

"Přichází čas, kdy mlčení je zradou."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Svoboda je základním pojmem života, protože je podstatou Boha. Všechny systémy, které omezují svobodu, omezují samotný život. Svoboda je samotnou podstatou duše, ne jejím cílem. Duše je od přírody svobodná. Nedostatek svobody je teda zneuctením její prirozenosti."

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Je mnoho cest, ale jeden cíl."

"Milovat znamená dávat a nic za to nežádat."

"Nevěřím v osud, který člověka ovládne, ať udělá cokoliv. Věřím však v osud, který ho ovládne, když neudělá nic."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat."

"Všechno co máme, je jen okamžik."

"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Na světě je jedna reč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chuťí, touhou dosáhnout to, o čem sníme nebo čemu věříme."

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

"Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit svůj sen."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života, nebo svůj duševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy."

"Většina stínu v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na slunci."

"To, co je už za námi a to co je před námi, jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Dělej dobro a dobro se ti vrátí. "

"Kořen všeho zla je nedostatek poznání."

"Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí."

"Ten, kdo nedělá žádné chyby, nedělá ani žádné pokroky."

"Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme."

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Co chceš, můžeš. "

"Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili."

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác."

"Zvyk se odklidí zase jen zvykem."

"Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu."

"Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu."

"Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Člověk, kterému se číst nechce na tom není o nic lépe, než člověk, který číst neumí."

"Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená."

"Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz