Ralph Waldo Emerson
Karel Čapek
Zig Ziglar
neznámý autor
Jan Werich
neznámý autor
Thomas Edison
Siddhártha Gautama (Buddha)
Ralph Waldo Emerson
Henry Ford

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je mrtvý."

"Jak vzniká vynález? To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález."

"Intuitivní duch je dar nebes, racionální duch je věrný služebník. Vytvořili jsme společnost, která uctívá služebníky a na dárek zapomíná."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Člověk bývá sám svým škůdcem."

"Úcta se nezískává hrdostí, nýbrž láskou."

"Důvěra a láska musí chodit pospolu."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Nespokojenost se sebou samým je ctnost. Nespokojenost s jinými je chyba a počátek velkého trápení."

"Jediná omezení, která v lidských životech existují, si klademe mi sami."

"Šlechetný se nežene do řečí, ale do práce."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma."

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

"Chyba je, že si myslíme, že na cestě k Bohu je nějaká poušť, suchota atd. Není žádná. To jsou jen naše myšlenky a naše rozumování, které si vytváří takovou past."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být."

"Myšlení je nejnáročnější disciplínou ze všech. Proto se mu věnuje tak málo lidí."

"Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Být někdy nemocen, je zdravé."

"Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra."

"Jak šťastni bychom byli, kdybychom dokázali žít stále v přítomné chvíli a vytěžit něco z každé nepatrné příhody, která nás potká, jako tráva, která na sebe ochotně dává působit i malé kapičky rosy, jež na ni padnou, a nemarnit čas doháněním dávno zmeškaných příležitostí, kterým říkáme plnění povinností. Lelkujeme v zimě, a zatím už je jaro."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá."

"Nadbytek neznamená bohatství."

"Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Rozmluvy probouzejí, oživují a udržují pozornost."

"Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané."

"Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

"Pokud chcete skutešně pomoct tomuto světu, budete muset učit tomu, jak v něm žít."

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta. "

"Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci."

"Když nemám co dělat, pracuji. "

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Nic velikého nedokáže umělec, který sám o sobě nepochybuje."

"Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima. "

"Kdo si přeje za den zbohatnout, bude za rok viset."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Oko za oko a svět bude slepý..."

"Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru. "

"Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky."

"Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího."

"Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala."

"Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu."

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

"Uznej sebe sama jako tvůrce všeho, co si přeješ vytvořit."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Když nedostanete to, co chceme, je to někdy skvělý zásah štěstí."

"Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život."

"Láska je jako ranní vánek, který ucítíš teprve, až otevřeš okna."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Všechno co máme, je jen okamžik."

"Základní právo člověka je být sám sebou."

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

"Na světě je jedna reč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chuťí, touhou dosáhnout to, o čem sníme nebo čemu věříme."

"Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit svůj sen."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

"Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."

"Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Nic velkého nebylo nidky dokázáno bez nadšení."

"Lidé jsou ve všech směrech lepší, než se zdají."

"Staneme tím, na co neustále myslíme. "

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Moudrý muž poznal, že svět není než iluzí, proto se nechová, jako by byl svět skutečný, a (tudíž) uniká všemu utrpení."

"Udržovat v sobě zlost je jako chytit rozpálený uhlík s tím, že ho chcete po někom hodit; spálite se jenom vy."

"Dělej dobro a dobro se ti vrátí. "

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí."

"Ten, kdo nedělá žádné chyby, nedělá ani žádné pokroky."

"Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách."

"Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme."

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti."

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

"Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum."

"Zvyk se odklidí zase jen zvykem."

"Žena je úplně rovna muži, jen rozdíl fyzický budiž uznáván: ona je slabší."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

"Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných."

"Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Životní příběhy mnoha lidí dokazují, že příčinou rozdílu mezi triumfem a tragédií, vítězstvím a porážkou bývá často úplně nepatrná drobnost."

"Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete."

"Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz