Kniha Volba
Zig Ziglar
Confucius
Tomáš Garrigue Masaryk
Ralph Waldo Emerson
Jan Werich
Henry Ford
Siddhártha Gautama (Buddha)
Božena Němcová
Osho
Henry David Thoreau
Newsletter

Zaregistrujte Váš e-mail a budete vždy informování o všech novinkách na portálu Uspěšně.eu.

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Fantazie je důležitější než znalosti."

"Člověka lze hodnotit podle toho, co dává, nikoli podle toho, co může získat."

"Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je mrtvý."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Nemohu nenávidět toho, kdo mi už jednou byl milý."

"Člověk bývá sám svým škůdcem."

"Upřímný přítel je ten, kdo Tě napomene, kdo Ti řekne pravdu do očí; toho si važ!"

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Když šíp mine cíle, střelec viní z toho sama sebe, a ne druhého. Tak jedná i člověk moudrý."

"Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím."

"I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti."

"Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet."

"Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Myšlení je nejnáročnější disciplínou ze všech. Proto se mu věnuje tak málo lidí."

"Idealista je ten, kdo pomáhá ostatním k prosperitě."

"Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Až tehdy, když zapomeneme, co jsme se naučili, začínáme se znovu učit."

"Lépe jest člověku zemříti hlady, než pozbýti nevinnosti pro chléb."

"Jestliže jsi postavil vzdušný zámek, tvoje práce nemusí být zbytečná, nyní k němu udělej základy."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka."

"Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí."

"Nadbytek neznamená bohatství."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!"

"Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není."

"Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné?"

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

"Výsadou života je být tím, čím jste."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Opravdovým zdrojem poznání je omyl. "

"Když nemám co dělat, pracuji. "

"Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku."

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Kdo si přeje za den zbohatnout, bude za rok viset."

"Chválit nízkého člověka je stejné jako hanět dobrého."

"Kdo nepředčí svého mistra, je slabým žákem."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Radost, kterou způsobíme druhému má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější."

"Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. "

"Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu. "

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Kdo hřeší, na sobě hřeší, kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným."

"Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek."

"Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Přichází čas, kdy mlčení je zradou."

"Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života."

"Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Následuj vůdce. Ty jsi vůdce."

"Svoboda je základním pojmem života, protože je podstatou Boha. Všechny systémy, které omezují svobodu, omezují samotný život. Svoboda je samotnou podstatou duše, ne jejím cílem. Duše je od přírody svobodná. Nedostatek svobody je teda zneuctením její prirozenosti."

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Ve škole nás nenaučili základní věc - znát sebe samé."

"Ač jsou myšlenky pouhou energií, mění formu, mění vibrace, mění lidi a mění světy."

"Milovat znamená dávat a nic za to nežádat."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Všechno co máme, je jen okamžik."

"Základní právo člověka je být sám sebou."

"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Jsou okamžiky, kdy stojí za to podstupovat riziko a dělat šílené věci."

"Na světě je jedna reč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chuťí, touhou dosáhnout to, o čem sníme nebo čemu věříme."

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují."

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"To, co je už za námi a to co je před námi, jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás."

"Většina stínu v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na slunci."

"Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Nemáte důvod k ničemu než k vděčnosti a radosti."

"Kořen všeho zla je nedostatek poznání."

"Dělej dobro a dobro se ti vrátí. "

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. "

"Ten, kdo nedělá žádné chyby, nedělá ani žádné pokroky."

"Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách."

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti."

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

"Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo zabloudí."

"Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum."

"Člověk mnoho vydrží, má-li cíl."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak."

"Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu."

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Povinnost nás uschopňuje dělat různé věci dobře, ale láska nám dává schopnost dělat je skvěle."

"Cena, kterou platíme za úspěch, bývá obvykle mnohem nižší než cena, kterou platíme za neúspěchy."

"Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz