Henry David Thoreau
Mahátma Gándhí
Henry David Thoreau
Confucius
Ralph Waldo Emerson
Henry David Thoreau
Božena Němcová
Tomáš Baťa
Henry David Thoreau
Albert Einstein
Newsletter

Zaregistrujte Váš e-mail a budete vždy informování o všech novinkách na portálu Uspěšně.eu.

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít."

"Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě."

"Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit. "

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas."

"Manželství musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná důvěra a neomezená svoboda."

"Žena musí vrátit lidstvu ztracený ráj, onu drahocennou perlu; dřív však musí vědět, že spočívá na dně vlastního srdce, tam že se musí pro ni ponořit!"

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět."

"Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem."

"Náš největší úspěch nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy se zase pozvedneme, kdykoliv padneme."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma."

"Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet."

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Myšlení je nejnáročnější disciplínou ze všech. Proto se mu věnuje tak málo lidí."

"Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak jako se svým novým vozem."

"Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Když do sebe se z hloubi zahledíš, bezpočet krajin uvidíš - leč neobjevených. Nu projdi je a staň se znalcem vlastní kosmografie!"

"Bohatství člověka měříme podle věcí, které může postrádat, aniž by přitom ztratil dobrou náladu."

"Vydej se s důvěrou za svými sny. Žij životem, ktorý sis představoval..."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Přirozeností člověka je hledání radosti."

"Až Ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády."

"Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl, a když kouká, aby byl a je - tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl."

"Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok."

"Tělo nechť každodenní své hýbání má. "

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Naslouchej své blaženosti a vesmír ti otevře dveře tam, kde byly jen zdi."

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

"Pokud chcete skutešně pomoct tomuto světu, budete muset učit tomu, jak v něm žít."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta. "

"Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci."

"Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku."

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Největším klamem, kterým člověk trpí, jsou jeho vlastní názory."

"Kdo si přeje za den zbohatnout, bude za rok viset."

"Nic velikého nedokáže umělec, který sám o sobě nepochybuje."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Víra je určitým druhem šestého smyslu, který začne působit tehdy, když selže rozum."

"Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu. "

"Radost, kterou způsobíme druhému má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Kdo hřeší, na sobě hřeší, kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným."

"Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího."

"Jen velmi málo je potřeba ke šťastnému životu - to všechno je v tobě, ve tvém způsobu myšlení."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Přichází čas, kdy mlčení je zradou."

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

"Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

"Uznej sebe sama jako tvůrce všeho, co si přeješ vytvořit."

"Následuj vůdce. Ty jsi vůdce."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Cesta k cíli je mnohem důležitější, než cíl samotný."

"Nikdo se mě neptal, jestli se chci narodit, tak ať mi neříká, jak mám žít."

"Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu."

"Základní právo člověka je být sám sebou."

"Všechno co máme, je jen okamžik."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit."

"Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit svůj sen."

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Skepse je pomalá sebevražda."

"Jediný způsob jak mít přítele, je být přítelem."

"Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli. "

"Nemáte důvod k ničemu než k vděčnosti a radosti."

"Moudrý muž poznal, že svět není než iluzí, proto se nechová, jako by byl svět skutečný, a (tudíž) uniká všemu utrpení."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí."

"Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic."

"Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

"Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách."

"Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme."

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti."

"Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili."

"Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Žena je úplně rovna muži, jen rozdíl fyzický budiž uznáván: ona je slabší."

"Láska musí být soustředěna. Milovat všechny stejně nelze."

"Zvyk se odklidí zase jen zvykem."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu."

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

"Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"V životě můžete získat všechno, co budete chtít, když budete pomáhat druhým lidem, aby dostali to, co si přejí oni."

"Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli."

"Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz