Confucius
Mahátma Gándhí
neznámý autor
Tomáš Baťa
Tomáš Garrigue Masaryk
Siddhártha Gautama (Buddha)
Joseph Campbell
Albert Einstein
Jan Amos Komenský
Henry David Thoreau
Newsletter

Zaregistrujte Váš e-mail a budete vždy informování o všech novinkách na portálu Uspěšně.eu.

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít."

"Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit. "

"Fantazie je důležitější než znalosti."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Upřímný přítel je ten, kdo Tě napomene, kdo Ti řekne pravdu do očí; toho si važ!"

"Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem."

"Dobrota srdce okrašluje tvář."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to."

"Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem."

"Ten, kdo krade naše sny, ten nás zabíjí."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

"A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti."

"Chyba je, že si myslíme, že na cestě k Bohu je nějaká poušť, suchota atd. Není žádná. To jsou jen naše myšlenky a naše rozumování, které si vytváří takovou past."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle."

"Ať už si myslíme, že můžeme nebo ne, v obou případech máme pravdu."

"Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Jestliže někdo neudržuje krok se svými souputníky, je to možná proto, že slyší jiného bubeníka. Nechme ho kráčet podle hudby, ať je v jakémkoli rytmu a jakkoli daleko."

"Lépe jest člověku zemříti hlady, než pozbýti nevinnosti pro chléb."

"Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl, a když kouká, aby byl a je - tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je."

"Fanatismus je určitý nedostatek statečnosti. On je to strach přijímat svět v jeho složitosti."

"Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a pak zahyne..."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba."

"Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok."

"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Naslouchej své blaženosti a vesmír ti otevře dveře tam, kde byly jen zdi."

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

"Výsadou života je být tím, čím jste."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu."

"Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život. "

"To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny."

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Největším klamem, kterým člověk trpí, jsou jeho vlastní názory."

"Kdo nepředčí svého mistra, je slabým žákem."

"Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima. "

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru. "

"Oko za oko a svět bude slepý..."

"Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme."

"Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího."

"Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. "

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

"Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

"Svoboda je základním pojmem života, protože je podstatou Boha. Všechny systémy, které omezují svobodu, omezují samotný život. Svoboda je samotnou podstatou duše, ne jejím cílem. Duše je od přírody svobodná. Nedostatek svobody je teda zneuctením její prirozenosti."

"Následuj vůdce. Ty jsi vůdce."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Ač jsou myšlenky pouhou energií, mění formu, mění vibrace, mění lidi a mění světy."

"Nikdo se mě neptal, jestli se chci narodit, tak ať mi neříká, jak mám žít."

"Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat."

"Základní právo člověka je být sám sebou."

"Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

"Jsou okamžiky, kdy stojí za to podstupovat riziko a dělat šílené věci."

"Nejtemnější chvíle nastává vždy před úsvitem."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují."

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce."

"Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím."

"Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí, a oni vyrostou."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď. "

"Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět. "

"Nemáte důvod k ničemu než k vděčnosti a radosti."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země."

"Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi."

"Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme."

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

"Co chceš, můžeš. "

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác."

"Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit."

"Zvyk se odklidí zase jen zvykem."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

"Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak."

"Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Jestliže nebudete mít každý den určitý cíl, zůstanete jen u snění."

"Jsou v životě chvíle, kdy je nesmírně důležité věřit v něco většího, než jste vy sami."

"Životní příběhy mnoha lidí dokazují, že příčinou rozdílu mezi triumfem a tragédií, vítězstvím a porážkou bývá často úplně nepatrná drobnost."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz