Kniha Volba
Henry Ford
Paulo Coelho
Marcus Aurelius
Leonardo da Vinci
Henry Ford
Ralph Waldo Emerson
Tomáš Garrigue Masaryk
neznámý autor
Zig Ziglar
Paulo Coelho
Newsletter

Zaregistrujte Váš e-mail a budete vždy informování o všech novinkách na portálu Uspěšně.eu.

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Jak vzniká vynález? To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález."

"Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít."

"Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je mrtvý."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Důvěra a láska musí chodit pospolu."

"Nemohu nenávidět toho, kdo mi už jednou byl milý."

"Člověk bývá sám svým škůdcem."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Skutečnou chybou je chybu nenapravit."

"Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství."

"Ten, kdo krade naše sny, ten nás zabíjí."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Chyba je, že si myslíme, že na cestě k Bohu je nějaká poušť, suchota atd. Není žádná. To jsou jen naše myšlenky a naše rozumování, které si vytváří takovou past."

"Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma."

"Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Idealista je ten, kdo pomáhá ostatním k prosperitě."

"Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý."

"Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Být někdy nemocen, je zdravé."

"Jak šťastni bychom byli, kdybychom dokázali žít stále v přítomné chvíli a vytěžit něco z každé nepatrné příhody, která nás potká, jako tráva, která na sebe ochotně dává působit i malé kapičky rosy, jež na ni padnou, a nemarnit čas doháněním dávno zmeškaných příležitostí, kterým říkáme plnění povinností. Lelkujeme v zimě, a zatím už je jaro."

"Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Až Ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády."

"Fanatismus je cesta k zjednodušení života. Je to útěk před odpovědností, kterou člověk přijímá tím, že se pořád rozhoduje."

"Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba."

"Rozmluvy probouzejí, oživují a udržují pozornost."

"Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

"Naslouchej své blaženosti a vesmír ti otevře dveře tam, kde byly jen zdi."

"Pokud chcete skutešně pomoct tomuto světu, budete muset učit tomu, jak v něm žít."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Když nemám co dělat, pracuji. "

"Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci."

"Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život. "

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Nic velikého nedokáže umělec, který sám o sobě nepochybuje."

"Kdo si přeje za den zbohatnout, bude za rok viset."

"Žádný člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. "

"Zákon lásky lze nejlépe pochopit a poznat prostřednictvím dětí."

"Oko za oko a svět bude slepý..."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Kdo hřeší, na sobě hřeší, kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným."

"Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek."

"I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života."

"Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala."

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

"Uznej sebe sama jako tvůrce všeho, co si přeješ vytvořit."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Tvůj život je jako prázdná sklenice a je jen na tobě, čím si ji naplníš, protože nakonec si to stejně vypiješ sám."

"Ač jsou myšlenky pouhou energií, mění formu, mění vibrace, mění lidi a mění světy."

"Potřebujeme zoufalou situaci, abychom začali dělat to, co chceme?"

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat."

"Základní právo člověka je být sám sebou."

"Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit."

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

"Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit svůj sen."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

"Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Přítel - někdo, před kým je možné myslet nahlas."

"Lidé jsou ve všech směrech lepší, než se zdají."

"Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Udržovat v sobě zlost je jako chytit rozpálený uhlík s tím, že ho chcete po někom hodit; spálite se jenom vy."

"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír."

"Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země."

"Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. "

"Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme."

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti."

"Co chceš, můžeš. "

"Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí."

"Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít."

"Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu."

"Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných."

"Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Jestliže nebudete mít každý den určitý cíl, zůstanete jen u snění."

"Chcete-li udělat z někoho mrzáka, dejte mu na několik měsíců berle."

"Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz