Václav Havel
neznámý autor
Ralph Waldo Emerson
Ralph Waldo Emerson
Ralph Waldo Emerson
Platón
neznámý autor
Václav Havel
Albert Einstein
neznámý autor

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Intuitivní duch je dar nebes, racionální duch je věrný služebník. Vytvořili jsme společnost, která uctívá služebníky a na dárek zapomíná."

"Život jedince má smysl pouze tehdy, slouží-li zkrášlování a zušlechťování života všeho živoucího."

"Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Manželství musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná důvěra a neomezená svoboda."

"Žena musí vrátit lidstvu ztracený ráj, onu drahocennou perlu; dřív však musí vědět, že spočívá na dně vlastního srdce, tam že se musí pro ni ponořit!"

"Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě."

"Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem."

"Jsi tím, o čem jsi přemýšlel."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

"Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma."

"A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu."

"Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak jako se svým novým vozem."

"Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Bohatství člověka měříme podle věcí, které může postrádat, aniž by přitom ztratil dobrou náladu."

"Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra."

"Budeme-li potichu a dostatečně připraveni, nalezneme v každém zklamání nějakou útěchu."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka."

"Nadbytek neznamená bohatství."

"Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a pak zahyne..."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

"Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!"

"Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Naslouchej své blaženosti a vesmír ti otevře dveře tam, kde byly jen zdi."

"Pokud chcete skutešně pomoct tomuto světu, budete muset učit tomu, jak v něm žít."

"Výsadou života je být tím, čím jste."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta. "

"Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život. "

"Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu."

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima. "

"Nic velikého nedokáže umělec, který sám o sobě nepochybuje."

"Moudrost je dcerou zkušenosti."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou."

"Oko za oko a svět bude slepý..."

"Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky."

"I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně."

"Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Přichází čas, kdy mlčení je zradou."

"Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. "

"Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

"Následuj vůdce. Ty jsi vůdce."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe."

"Nikdo se mě neptal, jestli se chci narodit, tak ať mi neříká, jak mám žít."

"Je mnoho cest, ale jeden cíl."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Základní právo člověka je být sám sebou."

"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."

"Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

"Na světě je jedna reč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chuťí, touhou dosáhnout to, o čem sníme nebo čemu věříme."

"Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit svůj sen."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Většina stínu v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na slunci."

"Přítel - někdo, před kým je možné myslet nahlas."

"To, co je už za námi a to co je před námi, jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír."

"Nemáte důvod k ničemu než k vděčnosti a radosti."

"Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli. "

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí."

"Ten, kdo nedělá žádné chyby, nedělá ani žádné pokroky."

"Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách."

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Co chceš, můžeš. "

"Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili."

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác."

"Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo zabloudí."

"Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

"Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak."

"Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Člověk není poražen, je-li sražen k zemi. Poražený bude jen když na té zemi zůstane."

"Člověk, kterému se číst nechce na tom není o nic lépe, než člověk, který číst neumí."

"Jsou v životě chvíle, kdy je nesmírně důležité věřit v něco většího, než jste vy sami."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz