Zig Ziglar
Karel Čapek
Tomáš Baťa
Henry David Thoreau
Albert Einstein
Henry Ford
Martin Luther King
neznámý autor
Theodore Roosevelt
Confucius

 

 

Úvod » Citáty » Citáty Marcus Aurelius
Kniha volba v prodeji! Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius byl římským císařem v letech 161 až 180 n. l. a byl jedním z adoptivních císařů. Rovněž patřil mezi významné představitele filozofie stoicismu. Krátce po svém nástupu na trůn byl Marcus nucen čelit útoku parthské říše a několik let po jeho ukončení vedl dlouhý a náročný konflikt, známý jako markomanské války. Roku 175 se zdárně vypořádal se vzpourou pod vedením Avidia Cassia.. Marcus zemřel roku 180 a nástupcem se stal jeho syn Commodus. Marca Aurelia si ceníme především za řecky psané dílo \"Hovory k sobě\", které oslavuje pojetí vlády jako služby a povinnosti, sepsané během vojenských tažení.


"I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně."

"Jen velmi málo je potřeba ke šťastnému životu - to všechno je v tobě, ve tvém způsobu myšlení."

"Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme."

"Kdo hřeší, na sobě hřeší, kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným."

"Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího."

"Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky."

"Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího."

"Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek."

"Začátky všech věcí jsou malé."

 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz