Albert Einstein
Henry David Thoreau
Joseph Campbell
neznámý autor
Václav Havel
Henry Ford
Confucius
Leonardo da Vinci
Tomáš Baťa
Siddhártha Gautama (Buddha)

 

 

Úvod » Citáty » Citáty Platón
Kniha volba v prodeji! Platón

Platón

Původním jménem Aristoklés pocházel z urozené řecké rodiny. Byl předním starořeckým matematikem a filozofem. Platon byl žákem filozofa Sokrata a sám se stal učitelem Aristotela. Za svého života cestoval po Severní Africe, jižní Itálii a na Sicílii byl hostem Dionýsa I. v Syrakusách. Po návratu do Athén zde založil athénskou Akademii, která je dodnes vzorem pro mnohé evropské univerzity a vědecké instituce. Do naší doby se zachovaly sebrané filozofické spisy, zpracované ve formě dialogů a sborník písní, které se rovněž připisují Platónovi. Platon je zakladatelem objektivního idealismu, jelikož tvrdil, že veškerá hmota je pomíjející, ale ideje jsou věčné.


"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

"Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují."

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

"Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."

 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz