Ralph Waldo Emerson
neznámý autor
Mahátma Gándhí
Leonardo da Vinci
Confucius
Karel Čapek
Confucius
Siddhártha Gautama (Buddha)
Siddhártha Gautama (Buddha)
Tomáš Garrigue Masaryk

 

 

Úvod » Citáty » Citáty Tomáš Garrigue Masaryk
Kniha volba v prodeji! Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk je rodák z Hodonína. Pocházel z chudé rodiny kočího a panské kuchařky, ovšem jeho nadání mu nakonec umožnilo studovat na gymnáziu a později na vídeňské univerzitě. Předtím se už jako mladík živil učením dětí z bohatých rodin. Masarykův život významně ovlivnil Anton Le Monniera, Franz Brentano, Charlotta Garrigue, která se stala jeho manželkou. Z historických postav ho ovlivnil především mistr Jan Hus, Jan Amos Komenský a K. H. Borovský. Na Masarykův popud se začal vydávat časopis Atheneum, který byl určen pro českou inteligenci a ve kterém později zveřejnil svůj odmítavý postoj ve sporu o rukopisy. Masaryk se roku 1918 stal prvním československým prezidentem.


"Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum."

"Člověk mnoho vydrží, má-li cíl."

"Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo zabloudí."

"Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác."

"Láska musí být soustředěna. Milovat všechny stejně nelze."

"Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit."

"Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život."

"Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí."

"Zvyk se odklidí zase jen zvykem."

"Žena je úplně rovna muži, jen rozdíl fyzický budiž uznáván: ona je slabší."

"Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít."

 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz