neznámý autor
Thomas Edison
Henry Ford
neznámý autor
Marcus Aurelius
Platón
neznámý autor
Božena Němcová
Albert Einstein
Ralph Waldo Emerson
Newsletter

Zaregistrujte Váš e-mail a budete vždy informování o všech novinkách na portálu Uspěšně.eu.

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Intuitivní duch je dar nebes, racionální duch je věrný služebník. Vytvořili jsme společnost, která uctívá služebníky a na dárek zapomíná."

"Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní."

"Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Důvěra a láska musí chodit pospolu."

"Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas."

"Upřímný přítel je ten, kdo Tě napomene, kdo Ti řekne pravdu do očí; toho si važ!"

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to."

"Cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem."

"Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet."

"Chyba je, že si myslíme, že na cestě k Bohu je nějaká poušť, suchota atd. Není žádná. To jsou jen naše myšlenky a naše rozumování, které si vytváří takovou past."

"A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik."

"Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být."

"Setkání j začátek, soudržnost je pokrok a spolupráce je úspěch."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Když do sebe se z hloubi zahledíš, bezpočet krajin uvidíš - leč neobjevených. Nu projdi je a staň se znalcem vlastní kosmografie!"

"Není jiného léku na lásku než více lásky."

"Budeme-li potichu a dostatečně připraveni, nalezneme v každém zklamání nějakou útěchu."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka."

"Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce."

"Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

"Rozmluvy probouzejí, oživují a udržují pozornost."

"Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

"Výsadou života je být tím, čím jste."

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta. "

"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí."

"Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci."

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Žádný člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý."

"Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima. "

"Chválit nízkého člověka je stejné jako hanět dobrého."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou."

"Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu se mýlit."

"Oko za oko a svět bude slepý..."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Kdo hřeší, na sobě hřeší, kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným."

"Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího."

"Jen velmi málo je potřeba ke šťastnému životu - to všechno je v tobě, ve tvém způsobu myšlení."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Přichází čas, kdy mlčení je zradou."

"Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu."

"Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. "

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Následuj vůdce. Ty jsi vůdce."

"Svoboda je základním pojmem života, protože je podstatou Boha. Všechny systémy, které omezují svobodu, omezují samotný život. Svoboda je samotnou podstatou duše, ne jejím cílem. Duše je od přírody svobodná. Nedostatek svobody je teda zneuctením její prirozenosti."

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Je mnoho cest, ale jeden cíl."

"Ač jsou myšlenky pouhou energií, mění formu, mění vibrace, mění lidi a mění světy."

"Síla mysli vychází ze srdce"

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."

"Všechno co máme, je jen okamžik."

"Základní právo člověka je být sám sebou."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

"Jsou okamžiky, kdy stojí za to podstupovat riziko a dělat šílené věci."

"Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují."

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

"Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím."

"Většina stínu v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na slunci."

"Jediný způsob jak mít přítele, je být přítelem."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď. "

"Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou."

"Kořen všeho zla je nedostatek poznání."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země."

"Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí."

"Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách."

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

"Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Žena je úplně rovna muži, jen rozdíl fyzický budiž uznáván: ona je slabší."

"Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác."

"Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu."

"Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu."

"Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Z druhých lidí dostanete to nejlepší tehdy, když vydáte to nejlepší, co je ve vás samotných."

"Člověk není poražen, je-li sražen k zemi. Poražený bude jen když na té zemi zůstane."

"Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz