neznámý autor
neznámý autor
Jan Werich
Henry Ford
neznámý autor
Zig Ziglar
Albert Einstein
Jan Amos Komenský
Osho
Siddhártha Gautama (Buddha)

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!"

"Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je mrtvý."

"Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Čistota je půl zdraví a veselost celé. "

"Žena musí vrátit lidstvu ztracený ráj, onu drahocennou perlu; dřív však musí vědět, že spočívá na dně vlastního srdce, tam že se musí pro ni ponořit!"

"Dobrota srdce okrašluje tvář."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Jsi tím, o čem jsi přemýšlel."

"Skutečnou chybou je chybu nenapravit."

"Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma."

"Chyba je, že si myslíme, že na cestě k Bohu je nějaká poušť, suchota atd. Není žádná. To jsou jen naše myšlenky a naše rozumování, které si vytváří takovou past."

"A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik."

"Idealista je ten, kdo pomáhá ostatním k prosperitě."

"Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Až tehdy, když zapomeneme, co jsme se naučili, začínáme se znovu učit."

"Bohatství člověka měříme podle věcí, které může postrádat, aniž by přitom ztratil dobrou náladu."

"Když do sebe se z hloubi zahledíš, bezpočet krajin uvidíš - leč neobjevených. Nu projdi je a staň se znalcem vlastní kosmografie!"

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Fanatismus je cesta k zjednodušení života. Je to útěk před odpovědností, kterou člověk přijímá tím, že se pořád rozhoduje."

"Fanatismus je určitý nedostatek statečnosti. On je to strach přijímat svět v jeho složitosti."

"Až Ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Rozmluvy probouzejí, oživují a udržují pozornost."

"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

"Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Výsadou života je být tím, čím jste."

"Pokud chcete skutešně pomoct tomuto světu, budete muset učit tomu, jak v něm žít."

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí."

"Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku."

"Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci."

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Kdo si přeje za den zbohatnout, bude za rok viset."

"Největším klamem, kterým člověk trpí, jsou jeho vlastní názory."

"Žádný člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího."

"Zákon lásky lze nejlépe pochopit a poznat prostřednictvím dětí."

"Oko za oko a svět bude slepý..."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Kdo hřeší, na sobě hřeší, kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným."

"Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme."

"I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala."

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

"Přichází čas, kdy mlčení je zradou."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

"Následuj vůdce. Ty jsi vůdce."

"Svoboda je základním pojmem života, protože je podstatou Boha. Všechny systémy, které omezují svobodu, omezují samotný život. Svoboda je samotnou podstatou duše, ne jejím cílem. Duše je od přírody svobodná. Nedostatek svobody je teda zneuctením její prirozenosti."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Milovat znamená dávat a nic za to nežádat."

"Potřebujeme zoufalou situaci, abychom začali dělat to, co chceme?"

"Dualita je všude, proto je dobré znát obě strany mince."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Všechno co máme, je jen okamžik."

"Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu."

"Základní právo člověka je být sám sebou."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

"Jsou okamžiky, kdy stojí za to podstupovat riziko a dělat šílené věci."

"Na světě je jedna reč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chuťí, touhou dosáhnout to, o čem sníme nebo čemu věříme."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

"Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Jediný způsob jak mít přítele, je být přítelem."

"Většina stínu v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na slunci."

"Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou."

"Udržovat v sobě zlost je jako chytit rozpálený uhlík s tím, že ho chcete po někom hodit; spálite se jenom vy."

"Kořen všeho zla je nedostatek poznání."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí."

"Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi."

"Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách."

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

"Co chceš, můžeš. "

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Láska musí být soustředěna. Milovat všechny stejně nelze."

"Člověk mnoho vydrží, má-li cíl."

"Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

"Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu."

"Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Životní příběhy mnoha lidí dokazují, že příčinou rozdílu mezi triumfem a tragédií, vítězstvím a porážkou bývá často úplně nepatrná drobnost."

"Jsou v životě chvíle, kdy je nesmírně důležité věřit v něco většího, než jste vy sami."

"Jestliže nebudete mít každý den určitý cíl, zůstanete jen u snění."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz