Joseph Campbell
Mahátma Gándhí
Karel Čapek
Marcus Aurelius
Winston Churchill
neznámý autor
Mahátma Gándhí
Neale Donald Walsch
neznámý autor
Paulo Coelho

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Člověka lze hodnotit podle toho, co dává, nikoli podle toho, co může získat."

"Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří."

"Život jedince má smysl pouze tehdy, slouží-li zkrášlování a zušlechťování života všeho živoucího."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem."

"Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas."

"Upřímný přítel je ten, kdo Tě napomene, kdo Ti řekne pravdu do očí; toho si važ!"

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět."

"Skutečnou chybou je chybu nenapravit."

"Život je vlastně celkem jednoduchý a zkomplikuje se jen tím, že sami na komplikovanosti trváme."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti."

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

"Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Setkání j začátek, soudržnost je pokrok a spolupráce je úspěch."

"Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak jako se svým novým vozem."

"Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Lépe jest člověku zemříti hlady, než pozbýti nevinnosti pro chléb."

"Až tehdy, když zapomeneme, co jsme se naučili, začínáme se znovu učit."

"Budeme-li potichu a dostatečně připraveni, nalezneme v každém zklamání nějakou útěchu."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Fanatismus je cesta k zjednodušení života. Je to útěk před odpovědností, kterou člověk přijímá tím, že se pořád rozhoduje."

"Přirozeností člověka je hledání radosti."

"Až Ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Tělo nechť každodenní své hýbání má. "

"Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl."

"Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!"

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

"Výsadou života je být tím, čím jste."

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí."

"Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu."

"Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život. "

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Kdo nepředčí svého mistra, je slabým žákem."

"Nic velikého nedokáže umělec, který sám o sobě nepochybuje."

"Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima. "

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. "

"Zákon lásky lze nejlépe pochopit a poznat prostřednictvím dětí."

"Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu se mýlit."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího."

"Kdo hřeší, na sobě hřeší, kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným."

"I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života."

"Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu."

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

"Uznej sebe sama jako tvůrce všeho, co si přeješ vytvořit."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Tvůj život je jako prázdná sklenice a je jen na tobě, čím si ji naplníš, protože nakonec si to stejně vypiješ sám."

"Chudoba je, když velké úsilí produkuje malé výsledky. Bohatství je, když malé úsilí produkuje obrovské výsledky."

"Čím více je člověk Bohu, tím více si přeje žít podle jeho přání."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat."

"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."

"Všechno co máme, je jen okamžik."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Nejtemnější chvíle nastává vždy před úsvitem."

"Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit svůj sen."

"Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

"Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života, nebo svůj duševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy."

"Většina stínu v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na slunci."

"Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí, a oni vyrostou."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Nemáte důvod k ničemu než k vděčnosti a radosti."

"Moudrý muž poznal, že svět není než iluzí, proto se nechová, jako by byl svět skutečný, a (tudíž) uniká všemu utrpení."

"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí."

"Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi."

"Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách."

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme."

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili."

"Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti."

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum."

"Člověk mnoho vydrží, má-li cíl."

"Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu."

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

"Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Člověk, kterému se číst nechce na tom není o nic lépe, než člověk, který číst neumí."

"Povinnost nás uschopňuje dělat různé věci dobře, ale láska nám dává schopnost dělat je skvěle."

"V životě můžete získat všechno, co budete chtít, když budete pomáhat druhým lidem, aby dostali to, co si přejí oni."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz