Tomáš Garrigue Masaryk
Jan Amos Komenský
Tomáš Garrigue Masaryk
Martin Luther King
Henry David Thoreau
Tomáš Garrigue Masaryk
Václav Havel
Ralph Waldo Emerson
Paulo Coelho
Zig Ziglar

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě."

"Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost."

"Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!"

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Čistota je půl zdraví a veselost celé. "

"Člověk bývá sám svým škůdcem."

"Úcta se nezískává hrdostí, nýbrž láskou."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět."

"Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem."

"Skutečnou chybou je chybu nenapravit."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti."

"Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet."

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Myšlení je nejnáročnější disciplínou ze všech. Proto se mu věnuje tak málo lidí."

"Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být."

"Ať už si myslíme, že můžeme nebo ne, v obou případech máme pravdu."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Lépe jest člověku zemříti hlady, než pozbýti nevinnosti pro chléb."

"Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra."

"Jestliže někdo neudržuje krok se svými souputníky, je to možná proto, že slyší jiného bubeníka. Nechme ho kráčet podle hudby, ať je v jakémkoli rytmu a jakkoli daleko."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce."

"Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka."

"Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Tělo nechť každodenní své hýbání má. "

"Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl."

"Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Naslouchej své blaženosti a vesmír ti otevře dveře tam, kde byly jen zdi."

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

"Výsadou života je být tím, čím jste."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Opravdovým zdrojem poznání je omyl. "

"Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu."

"Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku."

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Moudrost je dcerou zkušenosti."

"Chválit nízkého člověka je stejné jako hanět dobrého."

"Kdo si přeje za den zbohatnout, bude za rok viset."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. "

"Zákon lásky lze nejlépe pochopit a poznat prostřednictvím dětí."

"Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru. "

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek."

"Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky."

"Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Přichází čas, kdy mlčení je zradou."

"Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala."

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

"Svoboda je základním pojmem života, protože je podstatou Boha. Všechny systémy, které omezují svobodu, omezují samotný život. Svoboda je samotnou podstatou duše, ne jejím cílem. Duše je od přírody svobodná. Nedostatek svobody je teda zneuctením její prirozenosti."

"Uznej sebe sama jako tvůrce všeho, co si přeješ vytvořit."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Jediný nepřítel je uvnitř nás samých."

"Moudrost je více, než vzdělání. Moudří lidé mění svět, ti chytří v něm pracují."

"Je mnoho cest, ale jeden cíl."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat."

"Základní právo člověka je být sám sebou."

"Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

"Na světě je jedna reč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chuťí, touhou dosáhnout to, o čem sníme nebo čemu věříme."

"Jsou okamžiky, kdy stojí za to podstupovat riziko a dělat šílené věci."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

"Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Nic velkého nebylo nidky dokázáno bez nadšení."

"Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí, a oni vyrostou."

"Většina stínu v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na slunci."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír."

"Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět. "

"Udržovat v sobě zlost je jako chytit rozpálený uhlík s tím, že ho chcete po někom hodit; spálite se jenom vy."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. "

"Ten, kdo nedělá žádné chyby, nedělá ani žádné pokroky."

"Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme."

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Co chceš, můžeš. "

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

"Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Žena je úplně rovna muži, jen rozdíl fyzický budiž uznáván: ona je slabší."

"Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit."

"Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

"Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu."

"Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete."

"Člověk, kterému se číst nechce na tom není o nic lépe, než člověk, který číst neumí."

"Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz