Tomáš Baťa
Henry David Thoreau
Ralph Waldo Emerson
Jan Werich
Jan Werich
neznámý autor
neznámý autor
Jan Amos Komenský
Božena Němcová
Henry Ford

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je mrtvý."

"Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit. "

"Intuitivní duch je dar nebes, racionální duch je věrný služebník. Vytvořili jsme společnost, která uctívá služebníky a na dárek zapomíná."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Upřímný přítel je ten, kdo Tě napomene, kdo Ti řekne pravdu do očí; toho si važ!"

"Dobrota srdce okrašluje tvář."

"Čistota je půl zdraví a veselost celé. "

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem."

"Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství."

"Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti."

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

"Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý."

"Ať už si myslíme, že můžeme nebo ne, v obou případech máme pravdu."

"Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak jako se svým novým vozem."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Když do sebe se z hloubi zahledíš, bezpočet krajin uvidíš - leč neobjevených. Nu projdi je a staň se znalcem vlastní kosmografie!"

"Jak šťastni bychom byli, kdybychom dokázali žít stále v přítomné chvíli a vytěžit něco z každé nepatrné příhody, která nás potká, jako tráva, která na sebe ochotně dává působit i malé kapičky rosy, jež na ni padnou, a nemarnit čas doháněním dávno zmeškaných příležitostí, kterým říkáme plnění povinností. Lelkujeme v zimě, a zatím už je jaro."

"Jestliže jsi postavil vzdušný zámek, tvoje práce nemusí být zbytečná, nyní k němu udělej základy."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Fanatismus je určitý nedostatek statečnosti. On je to strach přijímat svět v jeho složitosti."

"Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá."

"Fanatismus je cesta k zjednodušení života. Je to útěk před odpovědností, kterou člověk přijímá tím, že se pořád rozhoduje."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není."

"Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd."

"Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

"Naslouchej své blaženosti a vesmír ti otevře dveře tam, kde byly jen zdi."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku."

"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí."

"Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život. "

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Kdo nepředčí svého mistra, je slabým žákem."

"Nic velikého nedokáže umělec, který sám o sobě nepochybuje."

"Moudrost je dcerou zkušenosti."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Zákon lásky lze nejlépe pochopit a poznat prostřednictvím dětí."

"Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. "

"Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu. "

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek."

"Začátky všech věcí jsou malé."

"Kdo hřeší, na sobě hřeší, kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

"Přichází čas, kdy mlčení je zradou."

"Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. "

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

"Následuj vůdce. Ty jsi vůdce."

"Uznej sebe sama jako tvůrce všeho, co si přeješ vytvořit."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Nejlepší vztah je ten, ve kterém je vaše vzájemná láska větší, než vaše vzájemné potřeby."

"Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe."

"Žebrák není člověk bez peněz, ale bez přátel."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Základní právo člověka je být sám sebou."

"Všechno co máme, je jen okamžik."

"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili. "

"Na světě je jedna reč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chuťí, touhou dosáhnout to, o čem sníme nebo čemu věříme."

"Jsou okamžiky, kdy stojí za to podstupovat riziko a dělat šílené věci."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

"Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Lidé jsou ve všech směrech lepší, než se zdají."

"Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce."

"Skepse je pomalá sebevražda."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Dělej dobro a dobro se ti vrátí. "

"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír."

"Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic."

"Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. "

"Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme."

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili."

"Co chceš, můžeš. "

"Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Zvyk se odklidí zase jen zvykem."

"Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí."

"Člověk mnoho vydrží, má-li cíl."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných."

"Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak."

"Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Člověk není poražen, je-li sražen k zemi. Poražený bude jen když na té zemi zůstane."

"Povinnost nás uschopňuje dělat různé věci dobře, ale láska nám dává schopnost dělat je skvěle."

"Chcete-li udělat z někoho mrzáka, dejte mu na několik měsíců berle."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz