Jan Werich
Leonardo da Vinci
Thomas Edison
Václav Havel
Paulo Coelho
Henry Ford
Confucius
Siddhártha Gautama (Buddha)
Zig Ziglar
Tomáš Garrigue Masaryk

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!"

"Fantazie je důležitější než znalosti."

"Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Nemohu nenávidět toho, kdo mi už jednou byl milý."

"Dobrota srdce okrašluje tvář."

"Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Život je vlastně celkem jednoduchý a zkomplikuje se jen tím, že sami na komplikovanosti trváme."

"Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to."

"Když šíp mine cíle, střelec viní z toho sama sebe, a ne druhého. Tak jedná i člověk moudrý."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Chyba je, že si myslíme, že na cestě k Bohu je nějaká poušť, suchota atd. Není žádná. To jsou jen naše myšlenky a naše rozumování, které si vytváří takovou past."

"A najednou pozorujete, že vše pracuje pro vás, všichni lidi, okolnosti, počasí atd. Jen být oddaný a tichý a žít v Jeho přítomnosti."

"Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Setkání j začátek, soudržnost je pokrok a spolupráce je úspěch."

"Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být."

"Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Až tehdy, když zapomeneme, co jsme se naučili, začínáme se znovu učit."

"Jestliže jsi postavil vzdušný zámek, tvoje práce nemusí být zbytečná, nyní k němu udělej základy."

"Jestliže někdo neudržuje krok se svými souputníky, je to možná proto, že slyší jiného bubeníka. Nechme ho kráčet podle hudby, ať je v jakémkoli rytmu a jakkoli daleko."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Přirozeností člověka je hledání radosti."

"Člověk má dělat to, co umí, co potřebuje ke štěstí."

"Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok."

"Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba."

"Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

"Naslouchej své blaženosti a vesmír ti otevře dveře tam, kde byly jen zdi."

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci."

"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí."

"Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku."

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima. "

"Největším klamem, kterým člověk trpí, jsou jeho vlastní názory."

"Moudrost je dcerou zkušenosti."

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou."

"Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. "

"Oko za oko a svět bude slepý..."

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Jen velmi málo je potřeba ke šťastnému životu - to všechno je v tobě, ve tvém způsobu myšlení."

"Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího."

"Začátky všech věcí jsou malé."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života."

"Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. "

"Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

"Lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili."

"Následuj vůdce. Ty jsi vůdce."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe."

"Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde."

"Čím více je člověk Bohu, tím více si přeje žít podle jeho přání."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Všechno co máme, je jen okamžik."

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat."

"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit svůj sen."

"Nejtemnější chvíle nastává vždy před úsvitem."

"Na světě je jedna reč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chuťí, touhou dosáhnout to, o čem sníme nebo čemu věříme."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně."

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

"Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"To, co je už za námi a to co je před námi, jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás."

"Jediný způsob jak mít přítele, je být přítelem."

"Staneme tím, na co neustále myslíme. "

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Nemáte důvod k ničemu než k vděčnosti a radosti."

"Udržovat v sobě zlost je jako chytit rozpálený uhlík s tím, že ho chcete po někom hodit; spálite se jenom vy."

"Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď. "

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí."

"Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země."

"Ten, kdo nedělá žádné chyby, nedělá ani žádné pokroky."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

"Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme."

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Co chceš, můžeš. "

"Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

"Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit."

"Člověk mnoho vydrží, má-li cíl."

"Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak."

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

"Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete."

"Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli."

"Povinnost nás uschopňuje dělat různé věci dobře, ale láska nám dává schopnost dělat je skvěle."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz