Ralph Waldo Emerson
Jan Werich
Mahátma Gándhí
Henry David Thoreau
František Drtikol
neznámý autor
Božena Němcová
neznámý autor
Henry David Thoreau
Zig Ziglar

 

 

Úvod » Citáty
Kniha volba v prodeji!

Citáty

Albert Einstein

Albert Einstein

"Intuitivní duch je dar nebes, racionální duch je věrný služebník. Vytvořili jsme společnost, která uctívá služebníky a na dárek zapomíná."

"Jak vzniká vynález? To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález."

"Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě."

Všechny citáty (16)Božena Němcová

Božena Němcová

"Manželství musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná důvěra a neomezená svoboda."

"Čistota je půl zdraví a veselost celé. "

"Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem."

Všechny citáty (11)Confucius

Confucius

"Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci."

"Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství."

"Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat, uvidíš-li špatného, zpytuj své svědomí."

Všechny citáty (19)František Drtikol

František Drtikol

"Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet."

"Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat."

"Chyba je, že si myslíme, že na cestě k Bohu je nějaká poušť, suchota atd. Není žádná. To jsou jen naše myšlenky a naše rozumování, které si vytváří takovou past."

Všechny citáty (5)Henry Ford

Henry Ford

"Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak jako se svým novým vozem."

"Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu."

"Ať už si myslíme, že můžeme nebo ne, v obou případech máme pravdu."

Všechny citáty (10)Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

"Není jiného léku na lásku než více lásky."

"Jestliže někdo neudržuje krok se svými souputníky, je to možná proto, že slyší jiného bubeníka. Nechme ho kráčet podle hudby, ať je v jakémkoli rytmu a jakkoli daleko."

"Jestliže jsi postavil vzdušný zámek, tvoje práce nemusí být zbytečná, nyní k němu udělej základy."

Všechny citáty (12)Jan Werich

Jan Werich

"Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí."

"Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka."

"Člověk musí mít vždycky cíl, ale nemusí se vždycky trefit."

Všechny citáty (15)Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

"Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!"

"Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd."

"Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl."

Všechny citáty (11)Joseph Campbell

Joseph Campbell

"Jdete-li za svým štěstím, otevřou se vám dveře, které by se neotevřely nikomu jinému. "

"Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem."

"Výsadou života je být tím, čím jste."

Všechny citáty (5)Karel Čapek

Karel Čapek

"Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu."

"To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny."

"Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci."

Všechny citáty (9)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

"Kdo si přeje za den zbohatnout, bude za rok viset."

"Moudrost je dcerou zkušenosti."

"Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima. "

Všechny citáty (8)Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

"Zákon lásky lze nejlépe pochopit a poznat prostřednictvím dětí."

"Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru. "

"Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. "

Všechny citáty (10)Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

"Jen velmi málo je potřeba ke šťastnému životu - to všechno je v tobě, ve tvém způsobu myšlení."

"Kdo hřeší, na sobě hřeší, kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným."

"Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího."

Všechny citáty (9)Martin Luther King

Martin Luther King

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."

"Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. "

"Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala."

Všechny citáty (6)Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch

"Svoboda je základním pojmem života, protože je podstatou Boha. Všechny systémy, které omezují svobodu, omezují samotný život. Svoboda je samotnou podstatou duše, ne jejím cílem. Duše je od přírody svobodná. Nedostatek svobody je teda zneuctením její prirozenosti."

"Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám - je tak velký, že ho nemůžete minout!"

"Uznej sebe sama jako tvůrce všeho, co si přeješ vytvořit."

Všechny citáty (5)neznámý autor

neznámý autor

"Každý má v životě okamžik, kdy se probudí a začne řídit svůj život. "

"Chudoba je, když velké úsilí produkuje malé výsledky. Bohatství je, když malé úsilí produkuje obrovské výsledky."

"Milovat znamená dávat a nic za to nežádat."

Všechny citáty (44)Osho

Osho

"Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat."

"Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce."

"Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu."

Všechny citáty (5)Paulo Coelho

Paulo Coelho

"Jsou okamžiky, kdy stojí za to podstupovat riziko a dělat šílené věci."

"Nejtemnější chvíle nastává vždy před úsvitem."

"Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit."

Všechny citáty (6)Platón

Platón

"Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."

"Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil."

"V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

Všechny citáty (5)Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

"Většina stínu v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na slunci."

"Přítel - někdo, před kým je možné myslet nahlas."

"Jediný způsob jak mít přítele, je být přítelem."

Všechny citáty (13)Siddhártha Gautama (Buddha)

Siddhártha Gautama (Buddha)

"Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět. "

"Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli. "

"Kořen všeho zla je nedostatek poznání."

Všechny citáty (11)Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt

"Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. "

"Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi."

"Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic."

Všechny citáty (6)Thomas Edison

Thomas Edison

"Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme."

"Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku. "

"Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. "

Všechny citáty (5)Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

"Co chceš, můžeš. "

"Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili."

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

Všechny citáty (5)Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

"Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí."

"Láska musí být soustředěna. Milovat všechny stejně nelze."

"Zvyk se odklidí zase jen zvykem."

Všechny citáty (11)Václav Havel

Václav Havel

"Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu."

"Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu."

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni."

Všechny citáty (5)Winston Churchill

Winston Churchill

"Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. "

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný."

"Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu."

Všechny citáty (4)Zig Ziglar

Zig Ziglar

"Jestliže nebudete mít každý den určitý cíl, zůstanete jen u snění."

"Z druhých lidí dostanete to nejlepší tehdy, když vydáte to nejlepší, co je ve vás samotných."

"Člověk, kterému se číst nechce na tom není o nic lépe, než člověk, který číst neumí."

Všechny citáty (15) 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz