Joseph Campbell
Paulo Coelho
Tomáš Baťa
Thomas Edison
Winston Churchill
Božena Němcová
Albert Einstein
Božena Němcová
Jan Werich
Zig Ziglar

 

 

Úvod » Citáty » Citáty neznámý autor
Kniha volba v prodeji! neznámý autor

neznámý autor

Toto je jediná část našeho portálu, kde najdete "plnící" informace. "Plnící" informace jsou takové, které nemají žádný konkrétní význam nebo smysl, ale použite je, abyste zaplnili prázdné místo (například pokud TV moderátor zapomene, co chtěl říci). Jelikož o neznámém autorovi není co napsat, tak jsme se rozhodli zaplnit těchto pár řádků "plnícími" infformacemi. Někteří spisovatelé a autoři rádi popíší těmito "plnícími" informacemi celé knihy a ty potom pro čtenáře nepřináší žádný praktický užitek. Na tomto portále najdete hlavně knihy, které mají co nejméně "plnících" informací a co nejvíce praktických.


"Ač jsou myšlenky pouhou energií, mění formu, mění vibrace, mění lidi a mění světy."

"Bože, dej mi dost síly, abych změnil to, co změnit mohu. Bože, dej mi dost trpělivosti, abych snášel to, co změnit nemohu. Bože, dej mi dost rozumu, abych rozeznal, co změnit mohu, a co změnit nemohu."

"Bůh neobdarovává lidi sny, aniž by jim nedal sílu je uskutečnit."

"Celý svět ustoupí člověku, který kam směřuje."

"Cesta k cíli je mnohem důležitější, než cíl samotný."

"Co je to láska? Tomu, kdo ji prožil, to vysvětlovat nemusíte, tomu, kdo ji neprožil, to nevysvětlíte."

"Čím více je člověk Bohu, tím více si přeje žít podle jeho přání."

"Děláte pokrok, jestliže každá chyba, kterou uděláte, je nová."

"Dokud trvá vesmír, dokud zde žijí cítící bytosti, kéž i já zde mohu přebývat, abych rozptyloval utrpení světa."

"Dualita je všude, proto je dobré znát obě strany mince."

"Hloupost závidí bohatému a posmívá se chudému."

"Chudoba je, když velké úsilí produkuje malé výsledky. Bohatství je, když malé úsilí produkuje obrovské výsledky."

"Je mnohem lepší zapomenout, než neustále vzpomínat a trápit se."

"Je mnoho cest, ale jeden cíl."

"Jediný člověk, před kterým se neschováme, jsme my sami. Proto stojí za to se trochu poznat."

"Jediný nepřítel je uvnitř nás samých."

"Každý má v životě okamžik, kdy se probudí a začne řídit svůj život. "

"Když dáte člověku rybu, nakrmíte ho pro tento den. Když ho naučíte ryby chytat, nasytíte ho na celý život."

"Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co se jim zachce."

"Když nedostanete to, co chceme, je to někdy skvělý zásah štěstí."

"Když už si nevíte rady, tak prostě žijte, protože nic lepšího jsme stejně nevymysleli."

"Láska je jako ranní vánek, který ucítíš teprve, až otevřeš okna."

"Milovat znamená dávat a nic za to nežádat."

"Moudrost je více, než vzdělání. Moudří lidé mění svět, ti chytří v něm pracují."

"Na co soustředíte pozornost, to zesílí."

"Nejlepší vztah je ten, ve kterém je vaše vzájemná láska větší, než vaše vzájemné potřeby."

"Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život."

"Neponaučíme-li se z minulosti, jsme nuceni ji opakovat."

"Nevěřím v osud, který člověka ovládne, ať udělá cokoliv. Věřím však v osud, který ho ovládne, když neudělá nic."

"Nic vnějšího nemůže mít nade mnou jakoukoli moc."

"Nikdo se mě neptal, jestli se chci narodit, tak ať mi neříká, jak mám žít."

"Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde."

"Potřebujeme zoufalou situaci, abychom začali dělat to, co chceme?"

"Pravda je jako brýle. Celý den ji hledáš a přitom ji máš na nose."

"Při vedení lidí není podstatné, kolik toho víš ty, ale kolik toho ví ti, které vedeš."

"Síla mysli vychází ze srdce"

"To co nás děla lidmi, je rozum. To co nás dělá lidskými, je láska."

"Tvůj život je jako prázdná sklenice a je jen na tobě, čím si ji naplníš, protože nakonec si to stejně vypiješ sám."

"Úsměv nestojí nic, ale udělá mnoho."

"Úspěch nezískáš tím, že o něm budeš mluvit. Až se úspěšným staneš, každý si toho všimne."

"Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe."

"Ve škole nás nenaučili základní věc - znát sebe samé."

"Zkušenost nám dává ochutnat to, co nám naše mysl uvařila."

"Žebrák není člověk bez peněz, ale bez přátel."

 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz