Martin Luther King
Albert Einstein
Ralph Waldo Emerson
neznámý autor
Karel Čapek
Jan Amos Komenský
Confucius
Marcus Aurelius
neznámý autor
neznámý autor

 

 

Úvod » O projektu » Naše zásady
Kniha volba v prodeji!

Naše zásady

1. Hlavním cílem ÚSPĚŠNĚ.EU je osvěta společnosti v oblasti osobního růstu.

2. ÚSPĚŠNĚ.EU je neziskovým projektem.

3. Děláme vše pro to,aby informace na portálu ÚSPĚŠNĚ.EU byly vždy praktické, stručné, srozumitelné a ověřené, tak abyste z nich mohli maximálně vytěžit.

4. Tento projekt není vázán žádnými smlouvami ani jinými závazky vůči produktům nebo službám, které jsou na něm propagovány. Jsme nezávislí a svoji nezávislost nehodláme nijak omezovat.

5. Tým ÚSPĚŠNĚ.EU je otevřený ve sdílení informací, jak být v životě úspěšný.  Máme za to, že každý má právo se tyto informace dozvědět.

6. Netvrdíme, že jeden filozofický je lepší, než ostatní. Sbíráme informace z co nejvíce důvěryhodných zdrojů a  zastáváme vědecký názor, že informace, která není z nejméně dvou na sobě nezávislých zdrojů, není plně věrohodná.

7. Ctíme autorskou svobodu a svobodu slova a proto má autor článku možnost vyjádřit svůj názor. Chceme, aby si zde čtenář našel autora, směr, knihu nebo článek, který mu bude blízký, a díky kterému udělá úspěšně to, co potřebuje.

8. Jsme pro různorodost a otevřenost. Nesdílíme jakékoliv dogmatické, xenofobní nebo radikální názory.

9. Nic pro nás není tabu. Věnujeme se i tématům, o kterých se často "raději nemluví".

10. Dodržujeme všechny platné zákony ČR a nad jejch rámec i morální zásady naší společnosti.

11. Neustále se snažíme zdokonalovat.

 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz