neznámý autor
Václav Havel
Mahátma Gándhí
Mahátma Gándhí
Tomáš Baťa
neznámý autor
Zig Ziglar
Confucius
neznámý autor
Tomáš Garrigue Masaryk

 

 

Úvod » Spolupráce » Všeobecné podmínky
Kniha volba v prodeji!

Všeobecné podmínky

1. Internetové stránky ÚSPĚŠNĚ.EU (dále jen ÚSPĚŠNĚ.EU) jsou neziskovým a nezávislým projektem a je provozovaný Týmem ÚSPĚŠNĚ.CZ.

2. Tým ÚSPĚŠNĚ.EU jsou jednotlivci uvedení zde. Tito jednotlivci jsou fyzickými osobami, kteří zajišťují fungování a rozvoj ÚSPĚŠNĚ.EU.

3. Autor je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla informace ÚSPĚŠNĚ.EU za účelem jejich zveřejnění.

4. Dárce je fyzická nebo právnická osoba, která vědomě poskytla finanční částku sloužící na rozvoj ÚSPĚŠNĚ.EU.

5. Návštěvník je fyzická nebo právnická osoba, která vstoupí na  ÚSPĚŠNĚ.EU.

6. Prohlížením  ÚSPĚŠNĚ.EU Návštěvník automaticky souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami.

7. Veškerý obsah, grafická podoba a technické provedení ÚSPĚŠNĚ.EU jsou majetkem týmu ÚSPĚŠNĚ.EU. Je zakázáno tento obsah dále šířit za účelem zisku či jiným způsobem, který by odporoval těmto všeobecným podmínkám nebo platných právních předpisů. Při použití jakéhokoliv materiálu z ÚSPĚŠNĚ.EU je nutno uvést zdroj, případně kontaktovat Tým ÚSPĚŠNĚ.EU a domluvit se na dalším používání. V podrobnostech zákon č. 121/2000 Sb.,  o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

8. Jak bude finanční obnos, který byl ÚSPĚŠNĚ.EU Dárcem darován, záleží plně na rozhodnutí Týmu ÚSPĚŠNĚ.EU, pokud se s Dárcem předem písemně nebo e-mailem nedohodne jinak.

9. Veškeré textové a obrazové materiály, které Autor poskytne ÚSPĚŠNĚ.EU se okamžitě po obdržení stávají majetkem ÚSPĚŠNĚ.EU a Autor už později nemůže nárokovat jejich navrácení. Autor má přitom právo požadovat změnu nepřesných či nepravdivých informací o jeho osobě, které jsou na ÚSPĚŠNĚ.EU publikovány.

10. Autor a Návštěvník odpovídá za škodu vzniklou ÚSPĚŠNĚ.EU porušením těchto všeobecných podmínkám a platných právních předpisů.

11. Tým ÚSPĚŠNĚ.EU je povinen odebrat e-mail Návštěvníka či Autora z databáze, pokud si to Autor či Návštěvník vyžádá.

12. Diskuzní forum neobsahuje názory a informace, které by vyjadřovaly oficiální stanovisko Týmu ÚSPĚŠNĚ.EU.

13. Pokud se na ÚSPĚŠNĚ.EU (konkrétně na diskuzním foru) objeví výroky směřující k hanobení některého národa, jeho jazyku, některé rasy nebo etnické skupiny, nebo skupiny osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání (§ 355 zák. č. 40/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů), případně ke spáchání jiných trestných činů, bude Tým ÚSPĚŠNĚ.EU zvažovat podání trestního oznámení na neznámého pachatele.

14. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. 4. 2010. ÚSPĚŠNĚ.EU si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky změnit. Na změny budou Návštěvníci a Autoři upozorněni na stránkách ÚSPĚŠNĚ.EU.

 
 
 
 
 
 
Všechna práva vyhrazena | © 2010 | Realizace DIXILO.cz